Korpussektio 24. 5. 1996

Helsingin yliopisto
Luentosali P653

I, 11.00 - 12.30, pj. Seppo Suhonen

1. 11.00 - 11.30

Kimmo Koskenniemi, Helsingin yliopisto, yleisen kielitieteen laitos
Tekstikorpusten laatimisen ja käytön metodeista ja mahdollisuuksista

2. 11.30 - 11.45

Pirkko Suihkonen, Helsingin yliopisto, yleisen kielitieteen laitos / Suomen Akatemia
Entisen Neuvostoliiton alueen vähemmistökielten tietokonekorpusten luokittelun ja koodauksen periaatteita ja ongelmia

3. 11.45 - 12.15

Arvi Hurskainen, Helsingin yliopisto, Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien laitos
Lingvistisen atk-analyysin soveltaminen tiedonhakuun juoksevasta tekstistä

4. 12.15 - 12.30

Seppo Suhonen, Helsingin yliopisto, suomalais-ugrilainen laitos
Korpukset ennen tietokoneita

Lounastauko 12.30 - 13.30

II, 13.30 - 15.45, puheenjohtajana Pirkko Suihkonen

5. 13.30 - 14.00

Arto Moisio & Jorma Luutonen, Turun yliopisto, suomalais-ugrilainen laitos
Turun yliopiston volgalaiskielten korpukset

6. 14.00 - 14.30

Tiit Hennoste, Helsingin yliopisto, suomalais-ugrilainen laitos
Tarton yliopiston viron kirjakielen korpuksen tekstien valinta: periaatteet ja ongelmat

14.30 - 15.45 Kotimaisten kielten tutkimuskeskus

7. 14.30 - 15.00

Liisa Nuutinen:
Tietokonekorpusten käyttäminen sanakirjatyössä

8. 15.00 - 15.30

Tarmo Rahikainen:
Korpusten standardin mukainen koodaus

9. 15.30 - 15.45

Ulla Takala: Murresanakirja tietokonekorpuksena

Kahvitauko 15.45 - 16.15

III, 16.15 - 18.15, puheenjohtajana Arvi Hurskainen

10. 16.15 - 16.30

Heli Keijonen, Tekniikan Sanastokeskus
Soveltavaa terminologista tutkimusta: Monikielisen termipankin täydentäminen suomen kielellä

11. 16.30 - 16.45

Jan Lindström, Helsingin yliopisto, pohjoismaisten kielten laitos
FISC - suomenruotsalaisen kansalliskorpuksen ydin?

12. 16.45 - 17.45 Helsingin yliopisto, englannin kielen laitos 13. 16.45 - 17.00

Matti Rissanen:
Diakroniset tietokonekorpukset ja englannin kielen tutkimus

14. 17.00 - 17.15

Anneli Meurman-Solin:
Diakroniset tietokonekorpukset ja englannin kielen tutkimus

15. 17.15 - 17.30

Terttu Nevalainen & Helena Raumolin-Brunberg:
Aineiston haasteet historiallisessa sosiolingvistiikassa

16. 17.30 - 17.45

Irma Taavitsainen & Päivi Pahta:
Varhaisten englanninkielisten lääketieteellisten tekstien korpus

17. 17.45 - 18.15

Jouko Lindstedt & Ahti Nikunlassi, Helsingin yliopisto, slaavilaisten kielten laitos
Slaavilaisten kielten korpuksista

IV, 18. 18.15 - 19.00, puheenjohtajana Kimmo Koskenniemi

Loppukeskustelu