Pirkko Suihkonen

FT, Yleisen kielitieteen dosentti
Tutkija
Sähköposti suihkonen@eva.mpg.de
suihkone@ling.helsinki.fi
OsoiteHelsingin yliopisto,
Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin
Telekopio+49-(0)9 191 4307

University of Helsinki Language Corpus Server

Julkaisuja