Rakenteilla
Tässä on kaksi ohjesivua lähdekoodinsisäisestä komentoinnista, josta automaattisesti tulostetaan dokumentointisivuja. Sivut ovat englanninkielisiä. In-source Documentation
In-source Documentation Specifications

Voikko-oikeinkirjoitusohjelmaa varten morfologisista jäsentimistä saadaan tärkeitä osasia projektimme kielistä.
Joitakin testejä voidaan suorittaa eri GTLANG-hakemistoissa, esimerkiksi:
hfst-ospell
cd main/langs/GTLANG
hfst-ospell tools/spellcheckers/fstbased/hfst/GTLANG.zhfst
tai
voikkospell
cd main/langs/GTLANG
voikkospell -p tools/spellcheckers/fstbased/hfst/ -d GTLANG-x-standard -s
Muistakaa GTLANG korvataan halutun kielen kolmikirjaimisella koodilla.


Yhteystiedot Jack Rueter: etunimi piste sukunimi kirjanpitomerkki helsinki piste fi.


Last modified: Thu Jun 8 9:26:17 EEST 2006