Kurssin runko

 • Johdanto
 • UNIX-käyttöjärjestelmä
 • Emacs-editori ja sähköposti
 • Korpukset: haut, frekvenssit, konkordanssit
 • Säännölliset lausekkeet
 • Kieliopilliset ohjelmistot
 • Ohjelmointikieliä (AWK, Perl)
 • Tentti
 • Tenttivastaukset

  Johdanto

 • Tietokoneen osat ja peruskäsitteet
 • Miten tietokone toimii
 • Käyttäjätunnukset ja salasanat
 • Sisään- ja uloskirjoittautuminen
 • Pääteyhteys

  UNIXin peruskomennot

 • Käyttöjärjestelmä ja ohjelma
 • Mikä on DOS, UNIX, shell
 • hakemistot ja tiedostot, niiden luominen ja käyttö
 • Tiedon hankkiminen UNIXissa

  EMACS ja sähköposti

 • Emacs-tekstieditori Hakemisto, tiedosto, puskuri, ikkuna näppäimiin sidotut vs. sanalliset komennot tiedostojen luominen ja tuhoaminen liikuminen puskurin sisällä kill, yank emacsin nukuttaminen ja herättäminen avun ja tiedon saaminen
 • Pine-sähköpostiohjelma: lukeminen lähettäminen vastaaminen tuhoaminen

  Ohjelmat, Prosessit

 • Mikä on ohjelma
 • Mikä on prosessi
 • uudelleenohjaus
 • alias
 • putket
 • skriptit

  Säännölliset lausekkeet

 • Mikä on säännöllinen lauseke
 • Mihin sitä voi käyttää
 • Perusoperaatiot ja niiden esittäminen
 • Merkkien suojaus

  Korpukset ja niiden käsittely

 • Korpusten sijainti ja esitysmuodot (snt, txt, pre)
 • Poiminnat
 • Merkistöt ja merkkijonojen muokkaus
 • Frekvenssit
 • Konkordanssit

  Kieliopilliset ohjelmistot

 • Preprosessointi
 • Morfologinen analysointi
 • lokaali disambiguointi
 • Pintajäsennys

  AWK-ohjelmointikieli

  Perl-ohjelmointikieli