UNIX-kurssi kieliaineiden opiskelijoille

Timo Järvinen ja Mikko Lounela

Toimiminen UNIX-ympäristössä

Pääteyhteys (telnet) esim. mikroverkosta

Pääteyhteyden avaaminen.

Istunnon aloittaminen

login: käyttäjätunnus
password:
Salasana vaihdettava 2-3 kk välein. Salasanan vaihto onnistuu komennolla passwd

Istunnon lopettaminen:

Komentotulkista riippuen joko komennolla logout tai näppäilemällä Control-D.

Tavallisimpia UNIX-käyttöjärjestelmän komentoja

Tarvittaessa saat komentojen toiminnasta dokumentaation ruudulle komennolla man, esim man ls.

catketjutus (catenation); näytölle tulostaminen
cdchange directory (cd ~ siirtyy kotihakemistoon)
chmod oikeudet; [user-group-all] r=read w=write e=execute
cpcopy, tiedoston kopiointi
datepäiväys
difftiedostojen vertailu
fingerkertoo käyttäjätunnuksen ja nimen, esim. 'finger Mikko'
greppoiminta: grep 'hakusana' output
headtulostaa näytölle tiedoston alun
kill (kill -9)prosessien poistaminen: kill (prosessi#),
lnpolkujen yhdistäminen (linkitys)
ls (ls -l)listaa hakemiston -l=long -a=all
manlisää tietoa: man komento
mkdirluo hakemiston
moreesim. cat tiedosto | more
mvsiirrä: mv tiedosto1 tiedosto2
ps (ps -gu)näyttää prosessit ja niiden järjestysnumeron
pwdpolku työhakemistoon
revkääntää rivin (reverse)
rmpoista tiedosto
rmdirpoistaa hakemiston
sortaakkostus, lajittelu
tailtulostaa näytölle tiedoston lopun
uniqunikisointi (toistuvien rivien poistaminen)
wc'word count' -lines -words -characters
whonäyttää koneella työskentelevät
whoaminäyttää käyttäjätunnuksen
Control-Ckomennon keskeytys

Emacs-editori

Komento emacs käynnistää Emacs- editorin

^x ^zEmacsin keskeyttäminen
fgtakaisin emacsiin
^x ^cEmacsin lopettaminen
^x s yTiedoston tallettaminen
Esc-x help-with-tutorial Ohjattu opettelu

Sähköpostin lukeminen ja lähettäminen

emacs -f rmail käynnistää emacs'in postinlukuohjelman (RMAIL), jossa toimivat mm. seuraaviin kirjaimiin sidotut komennot:
      n  next message
      p  previous message
      d  delete message
      f  forward message
      r  reply to
      o  output to file
      q  quit RMAIL (and save file RMAIL)
      g  read mail from the mail spool
      h  headers
'Control-x i' insert file
Viestin lähettäminen Control-c Control-c

- kannattaa lähettää kopio aina itselle (oma tunnus Cc:-riville)

Voit myös avata rmailin Emacsissa näppäilemällä 'Esc-x rmail' (ts. 'Esc-x mail' mikäli et halua lukea vanhoja viestejä vaan lähettää uuden).

Lisätietoja

Lisätietoja löytyy myös Polvan gopherista, kohta (8) tietotekniikka mm. tiedostojen siirto (ftp), kompressointi (gzip). UNIX-kurssin luentomateriaali löytyy laitoksen UNIX-luokassa olevasta kansiosta. UNIX-luokassa on myös päivystystä opiskelijoita varten, ajat löytyvät gopherista.

Kirjallisuutta

S.R. Bourne 1983: The UNIX System, Addison-Wesley.
Brian W. Kernighan, Rob Pike 1984: The Unix Programming Environment.
Morgan Rachel, Henry McGilton 1987: Introducing UNIX system V, McGraw-Hill.
Thomas Topham 1991: UNIX käytännössä (The First Book of Unix), Pagina.
Richard Stallman: GNU Emacs Manual (5th ed.) 1986. Laitoksen UNIX- luokassa.
Seppo Syrjänen 1991: UNIX peruskäyttökurssi. ATK-Keskuksen moniste.

UNIX-kurssiin liittyviä tietotekniikan peruskäsitteitä

Tämän monisteen tarkoituksena on olla muistin tukena Kielitieteen laitoksen järjestämällä UNIX-kurssilla kilelten opiskelijoille ja tutkijoille. Tarkoitus ei ole, että nämä määritelmät opittaisiin ulkoa.

Tietokoneen fyysinen olemus

Käyttöjärjestelmä

Tiedostot ja hakemistot

Pääteyhteys

Komentotulkki (shell) ja ohjelmat

Merkit

Sähköiseen viestintään liittyviä ohjelmia