Matti Miestamo

Professori, Yleinen kielitiede, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto
Professor, General Linguistics, Department of Modern Languages, University of Helsinki


Julkaisut ja muu toiminta
Publications and other activities

Tutkimusintressit :
kielitypologia, negaatio, interrogatiivit, kielten kompleksisuus, kielten dokumentaatio, koltansaamen kieli
Research interests: language typology, negation, interrogatives, language complexity, language documentation, Skolt Saami language


Yhteystiedot:

Yleinen kielitiede
PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 Helsingin yliopisto
puh. 02 941 29332
sähköposti: matti.miestamo_AT_helsinki.fi


Contact information:

General Linguistics
P.O. Box 24 (Unioninkatu 40)
FI-00014 University of Helsinki
Finland
tel. +358 2 941 29332
e-mail: matti.miestamo_AT_helsinki.fi