Ctl 292 Kieliteknologian proseminaari

(7) Tutkijan taidot sekä suullinen ja kirjallinen esitys, 2-4 ov, pääaineopiskelijoille (a) ja (b) pakollisia, sivuaineopiskelijoille (a) valinnainen:

(a) Ctl292 PROSEMINAARI (2 ov) 490292-6
Esitelmä, posteri tai verkkosivu. Pääaine-opiskelijoille kandidaatintutkielman suunnittelu ja suunnitelman esittely. Vastuuhenkilö: prof. Carlson.
(b) Ctl290 KIRJALLINEN TYÖ (2 ov) 490290-0
Esim. tekstikorpusten tietojenkäsittelyyn liittyvä itsenäinen työ ja siitä tehty n. 20 sivun kirjallinen raportti. Pääaineopiskelijan proseminaari (2 ov) ja kirjallinen työ (2 ov) hyväksytään kandidaatintutkielmaksi, jonka aihepiiristä kirjoitetaan kypsyysnäyte. Sivuaineopiskelijalle proseminaari on vapaaehtoinen. Vastuuhenkilö: prof. Carlson.

Osanottajat

Nimi email aiheidea
Postituslista
Lauri Carlson Lauri.Carlson@Helsinki.FI
Roope Havu Roope.Havu@Helsinki.FI Semantic Web
Sari Hyvärinen Sari.M.Hyvarinen@Helsinki.FI Viittomien animoinnista
Eija Koskenlinna Eija.Koskenlinna@Helsinki.FI Käännösjärjestelmien evaluoinnista
Jouko Kuisma Jouko.Kuisma@Helsinki.FI Sähköpostin käsittelyn tehostaminen kieliteknologisin apuvälinein
Mikaela Kumlander Mikaela.Kumlander@Helsinki.FI CALL / Japanin verbien taivutin
Henna-Riikka Laitinen Henna-Riikka.Laitinen@Helsinki.FI
Johanna Lehtonen Johanna.E.Lehtonen@Helsinki.FI Litteraation automaattinen ajastus
Paula Sirjola Paula.Sirjola@Helsinki.FI Puheen paralingvististen piirteiden XML-taggaus
Jari Vihtari Jari.Vihtari@Helsinki.FI Dialogiannotaatioiden XSL-transformointi (ag2at)
Anu Ylisalmi Anu.Ylisalmi@Helsinki.FI Dialogiannotaatioiden standardointi

Aikataulu

Syys 2002

pvm aihe proponentti opponentti aika/paikka
18.09. Järjestäytyminen ja keskustelua aiheista
25.09. Tutkielma dokumenttina
02.10.
09.10. Tutkielman ulkoasu (latex)
16.10.
23.10. Tutkielman lähteet ja tiedonhaku
30.10.
06.11 Suunnitelmien esittely
13.11.
20.11.
27.11.
04.12. Kevätlukukauden ohjelmasta sopiminen
11.12.

Kevät 2003

pvm aihe proponentti opponentti aika/paikka (ellei 12:15 sh 331)
15.01. Käännösjärjestelmien evaluoinnista Eija Koskenlinna Johanna Lehtonen
22.01. Dialogin annotointi ja jäsennys Lauri Carlson Eija Koskenlinna
29.01.
05.02.
12.02.
19.02.
26.02.
05.03. Dialogiannotaatioiden XSL-transformointi (ag2at) SIIRTYY 14.5. Jari Vihtari Jouko Kuisma
12.03. Sähköpostin käsittelyn tehostaminen kieliteknologisin apuvälinein Jouko Kuisma Jari Vihtari
19.03. Puheen paralingvististen piirteiden XML-taggaus Paula Sirjola Anu Ylisalmi
26.03. Japanin verbien taivutin CALL-sovelluksena Mikaela Kumlander Sari Hyvärinen
02.04. Viittomien animoinnista SIIRTYY 14.5. Sari Hyvärinen Mikaela Kumlander
09.04. Litteraation automaattinen ajastus Johanna Lehtonen Roope Havu?
16.04. Dialogiannotaatioiden standardointi Anu Ylisalmi Paula Sirjola
23.04. PÄÄSIÄINEN
30.04. VAPPU
07.05. Lingvistinen ontologia suomen kielelle Roope Havu L.C.
14.05. Dialogiannotaatioiden XSL-transformointi Jari Vihtari Jouko Kuisma
14.05. klo 14 Viittomien animoinnista Sari Hyvärinen Mikaela Kumlander

Aihepiirejä

Olisi hyvä valita enintään 1-3 aihepiiriä, josta kustakin on useampia aiheita, jotta saadaan aikaan keskustelua ja yhteistyötä. Ryhmätyötkin ovat luvallisia.

Tutkielma dokumenttina

Tutkielma on raportti tehdystä tutkimushankkeesta.

Tutkielman kirjoittamisen ohjeita

Tutkielman ulkoasu

Esimerkkejä akateemisista tyyleistä

Tekstinkäsittely (latex, Word)

Lähteet ja tiedonhaku

Tutkielma tutkimushankkeena

Tutkielman teko kannattaa mieltää tutkimushankkeeksi, jolla on mitoitus ja aikataulu. Kandidaatintutkielmalla se on sanotut 20 sivua ja 4 ov.

Suunnitelmien esittely

Edellisellä kerralla sovittiin, että itse kukin kirjoittaa täksi kerraksi proseminaarityönsä alustavan työsuunnitelman eli lausemaisen disposition. Tällä tarkoitin Muumi-kirjojen tapaista esitelmän alustavaa jaottelua, jossa kunkin jakson alussa kerrotaan kokonaisin virkkein, 1) mitä jaksossa käsitellään 2) mitä aineistoja tai esitöitä jakso vaatii 3) jakson laajuus ja aikataulu. (Esimerkki (tex) (ps))

Ohjaus

Sovittiin seuraavat työstä keskusteluvastaanotot Laurin kanssa. lisätapaamisia voi sopia, myös esittää kysymyksiä tai toimittaa versioita arvioitaviksi esim sähköpostitse.

pvm tekijä/t aika/paikka

Esitelmä ja opponointi

Esitelmä toimitetaan jakoon riittävän monena kappaleena (osanottajat, opettaja, ainakin yksi vara/arkistokappale) viikkoa ennen seminaaritilaisuutta Unix-luokkaa vastapäätä olevaan hyllykköön, lokerikkoon nimeltä ctl292 Proseminaari.

Kaikki lukevat esitelmän etukäteen.

Opponentti lukee tekstin huolellisesti, tutustuen tarvittaessa työn lähteisiin (proponentti auttaa tarvittaessa niiden käsiin saannissa), ja suunnittelee opponointinsa etukäteen.

Proponentti pitää työstä 15-20 minuutin pituisen lektion, jossa hän esittelee työn pääpiirteet. Lektiossa käytetään mielellään havaintovälineitä. Käytettävissä on ainakin taulu, piirtoheitin sekä Linux-kannettava, verkkoyhteys ja dataprojektori.

Opponointi, joka kestää sekin 15-20 minuuttia, tapahtuu pääsääntöisesti niin, että opponentti esittää työstä huomautuksia ja kysymyksiä, joihin proponentti vastaa. Kaikki saavat kuitenkin osallistua keskusteluun. Aktiivisuus keskusteluissa otetaan huomioon kokonaisarvioinnissa.


Sivu viimeksi päivitetty Lauri.Carlson@Helsinki.FI