Ctl106 Semantiikan ja pragmatiikan harjoituksia

Lauri Carlson

Kurssin edellytykset

Tämä kurssi ei pakosti edellytä muita kieliteknologian kursseja

Kurssin luonne

Kurssi opetetaan ohjattuna itseopiskeluna etäopetuksena. Tämä tarkoittaa, että yhteisiä tapaamisia in corpore on suhteellisen harvakseen. Luennointi korvataan ohjatulla lukemisella, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että opettaja osoittaa tekstejä luettavaksi sovitulla aikataululla, ja luetusta materiaalista keskustellaan lukemisen jälkeen, taas tietyllä aikataululla. Keskusteleminen käytännössä tarkoittaa, että opettaja ja osanottajat esittävät toisilleen tekstiä ja sen aihetta koskevia kysymyksiä ja vastaavat niihin joko tapaamisissa tai keskustelualueella verkossa.

Lukemisen lisäksi osanottajat ratkaisevat opettajan kulloinkin ratkaistavaksi osoittamia, luettuja aiheita koskevia tehtäviä ja palauttavat ratkaisut sovittuun paikkaan sovitulla aikataululla. Tehtävien ratkaisu voi edellyttää myös omaehtoista tietolähteiden hakua. Käytetyt lähteet mainitaan palautetussa ratkaisussa.

Opettaja korjaa ja kommentoi ratkaisuja. Kurssin suoritus ja arvosana määräytyy tehtävien ratkaisuista ja "aktiivisuudesta tunnilla" eli osallistumisesta keskusteluun. Tavoitteena olkoon, että tehtävät on tehtynä kurssin loppuun mennessä, ettei suoritus jää roikkumaan.

Yhteydenpito kurssin aikana

Yhteydenpitoa varten on seuraavia keinoja:

Kurssin materiaalit

Kurssin materiaaleja löytyy seuraavista paikoista:

Artikkeleita kurssikansiossa

Keskustelujärjestelmävaihtoehdoista

Kaikki ovat suhteellisen kelvottomia, mutta käytämme viimeksi mainittua tällä kertaa. Kyseessä on siis BSCW (Basic Support for Cooperative Work):
(Basic Support for Cooperative Work) enables collaboration over the Web. BSCW is a 'shared workspace' system which supports document upload, event notification, group management and much more. To access a workspace you only need a standard Web browser.

Menettely on se, että opettaja kutsuu osanottajat asianomaiselle kurssille sähköpostin avulla. Osanottajat avaavat verkkoselaimella kurssin hakemiston ja lukevat tai tekevät lisäyksiä/muutoksia sinne.

Etiketti


Sivu viimeksi päivitetty Tuesday, 18-Mar-2003 19:14:57 EET Lauri.Carlson@Helsinki.FI