Ctl105 Morfosyntaksin harjoituksia

Lauri Carlson

Kurssin edellytykset

Tämä kurssi ei pakosti edellytä muita kieliteknologian kursseja

Kurssin luonne

Kurssin nimi on oikeastaan väärä, kyseessä ovat pikemminkin leksikon ja syntaksin harjoitukset, tosin mukana on joskus myös oikeita morfosyntaksin harjoituksia..

Kurssi opetetaan ohjattuna itseopiskeluna etäopetuksena. Tämä tarkoittaa, että yhteisiä tapaamisia in corpore on suhteellisen harvakseen. Luennointi korvataan ohjatulla lukemisella, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että opettaja osoittaa tekstejä luettavaksi sovitulla aikataululla, ja luetusta materiaalista keskustellaan lukemisen jälkeen, taas tietyllä aikataululla. Keskusteleminen käytännössä tarkoittaa, että opettaja ja osanottajat esittävät toisilleen tekstiä ja sen aihetta koskevia kysymyksiä ja vastaavat niihin joko tapaamisissa tai keskustelualueella verkossa.

Lukemisen lisäksi osanottajat ratkaisevat opettajan kulloinkin ratkaistavaksi osoittamia, luettuja aiheita koskevia tehtäviä ja palauttavat ratkaisut sovittuun paikkaan sovitulla aikataululla. Tehtävien ratkaisu voi edellyttää myös omaehtoista tietolähteiden hakua. Käytetyt lähteet mainitaan palautetussa ratkaisussa.

Opettaja korjaa ja kommentoi ratkaisuja. Kurssin suoritus ja arvosana määräytyy tehtävien ratkaisuista ja "aktiivisuudesta tunnilla" eli osallistumisesta keskusteluun. Tavoitteena olkoon, että tehtävät on tehtynä kurssin loppuun mennessä, ettei suoritus jää roikkumaan.

Yhteydenpito kurssin aikana

Yhteydenpitoa varten on seuraavia keinoja:

Kurssin materiaalit

Kurssin materiaaleja löytyy seuraavista paikoista: