Bakgrund


Central term

Taktpar: Under ett taktpar med sammanlagt sex taktdelar utförs ett menuettsteg: höger - vänster intill - vänster - höger - vänster - höger intill.

Medverkande

På bilderna och videoupptagningarna förekommer folkdansare som övade på Munsalagården under våren 2004 inför en menuettmönstring i Kaustby. På bild är Nancy Hedlund och Hardy Norrgård närmast kameran. Därefter följer Regina Nyman och Greger Nyman, Marianne Gammelgård och Henrik Gammelgård, Gertrud Rögård och Nils-Erik Rögård, Mary Eklund och Ossian Eklund, Lilian Höglund och Göran Höglund, Helena Sjöholm och Krister Lindén, Tor Höglund och Helena Kronkvist, Tarja Knutar och Tor-Erik Knutar samt Ingeborg Julin och Olof Nystedt. Spelman är Bengt Enkvist och instruktörer Ann-May och Olof Nystedt.


Källor

Beskrivningen baserar sig på den videoupptagning och uppteckning som jag gjorde 2004 av Menuetten från Munsala som ett examensarbete för Folkdanslärarutbildningen vid Varala i Tammerfors.


Referensmaterial

45 Folkdanser. 1949. Utgivna av Brage. Helsingfors. Brage.
Heikel, Yngvar 1938. Finlands svenska folkdiktning VI B. Folkdans, Dansbeskrivningar. Helsingfors. Svenska Litteratursällskapet i Finland.
Hoppu, Petri 1999. Symbolien ja sanattomuuden tanssi. Menuetti Suomessa 1700-luvulta nykyaikaan. Helsinki. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
Finlands svenska folkmusikinstitut 252 AV 1998-3. Hahnsson A-3. Folkdans. Bl.a. menuetten från Munsala våren 1985. Inspelad av Kim Hahnsson.


Krister Lindén 2006-12-30 Back to the beginning