Polska

(video) Polska är en fristående dans som ofta dansas efter menuetten. Den dansades i Munsala bl.a. i små ringar med korsfattning (först med ledig hand fritt hängande och därefter ledig hand i framförvarandes armbåge från undersidan). Ringarna gick med gångsteg och därefter med Polskasteg-1. Polskaringarna gick både med- och motsols. Den ledande kavaljeren kunde bestämma längderna på sekvenserna genom att stampa av eller igång polskan. När polskan stampades av bytte man riktning. I uppvisningssyfte har man kommit överens om ca 9 gångsteg med korsfattning och ledig hand fritt hängande innan man fattar framförvarandes armbåge. I uppvisningssyfte utförs gångstegen under en repris och polskestegen under följande.


Krister Lindén 2006-12-30 Back to the beginning