Avslutning

(video) Signalsekvensen från Signalövergången avslutas med signalklappar under två taktpar. Därefter tar dam och kavaljer två steg mot varandra, vilket avslutar menuetten. (Historiskt har menuetten antagligen avslutats med en bugning på de 4 sista taktdelarna, men den har fallit bort i den folkliga versionen.) Eftersom Polska ofta dansas efter Menuett, har det blivit vanligt att dansarna så som på videon genast ställer upp till Polskaringar under det att menuettmusiken spelas reprisen till slut.


Taktpar 1

Som Mittens taktpar 1.

Taktdel 1 (h). Kavaljererna klappar (2). Taktdel 2 (v intill) Taktdel 3 (v) Taktdel 4 (h) Taktdel 5 (v) Taktdel 6 (h intill)

Taktpar 2

Som Mittens taktpar 2.

Taktdel 1 (h). Kavaljererna klappar (3). Taktdel 2 (v intill) Taktdel 3 (v) Taktdel 4 (h) Taktdel 5 (v) Taktdel 6 (h intill)

Taktpar 3

Paren tar två steg mot varandra, varpå Menuetten är slut. Medan musiken fortsätter ställer dansarna upp för en polska.

Taktdel 1 (h) Taktdel 2 (v intill)


Krister Lindén 2006-12-30 Back to the beginning