Övergång

(video) Övergången efter mitten inleds med en övergångsdel till främmande sida (video Taktpar 1-4). Därefter är övergången identisk med Övergången som beskrivs före mitten. I folklig tradition upprepas övergången tills ledande kavaljer ger signalstamp vid övergångsdelen till hemmasidan, som tecken på att Signalövergången inleds. Vid uppvisningar tas den normala Övergången vanligen bara en gång, dvs. det blir tre övergångsdelar efter mitten (till främmande sida, till hemmasidan och åter till främmande sida), varpå följer en vanlig Signalövergång.


Taktpar 1

(video) Som Taktpar 5 i Övergången före Mitten samtidigt som greppet från Mitten lösgörs på Taktdel 3.

Taktdel 1 (h) Taktdel 2 (v intill) Taktdel 3 (v). Tumgreppet lösgörs. Taktdel 4 (h) Taktdel 5 (v) Taktdel 6 (h intill)

Taktpar 2

(video) Som Taktpar 6 i Övergången före Mitten.

Taktdel 1 (h) Taktdel 2 (v intill) Taktdel 3 (v) Taktdel 4 (h) Taktdel 5 (v) Taktdel 6 (h intill)

Taktpar 3

(video) Som Taktpar 7 i Övergången före Mitten.

Taktdel 1 (h) Taktdel 2 (v intill) Taktdel 3 (v) Taktdel 4 (h) Taktdel 5 (v) Taktdel 6 (h intill)

Taktpar 4

(video) Som Taktpar 8 i Övergången före Mitten.

Taktdel 1 (h) Taktdel 2 (v intill) Taktdel 3 (v) Taktdel 4 (h) Taktdel 5 (v) Taktdel 6 (h intill)

Taktpar 5-12

Som Taktpar 1-8 i Övergången före Mitten


Krister Lindén 2006-12-30 Back to the beginning