Mitten

(video) Mitten består av två delsekvenser, där paren vänder sig 3/4-dels varv åt ena hållet och sedan tillbaka. Första delen (video Taktpar 1-3) avslutar signalsekvensen och har till formen viss likhet med avslutningen. Andra delen (video Taktpar 4-6) påminner lite om slutet av inledningen. [Det är höljt i historiens dunkel huruvida mitten saknar två taktpar för att göra den till två hela repriser i musiken. Några sagesmän förespråkade en vändning med ett helt varv åt båda hållen, vilket skulle ha tillfogat de saknade taktparen, men det ansågs sannolikast att denna form var den som dansats i Munsala i mitten av 1900-talet.]


Taktpar 1

(video) Som Övergångens taktpar 5. Kavaljererna klappar på Taktdel 1.

Taktdel 1 (h). Kavaljererna klappar (2). Taktdel 2 (v intill) Taktdel 3 (v) Taktdel 4 (h) Taktdel 5 (v) Taktdel 6 (h intill)

Taktpar 2

(video) Som Övergångens taktpar 6. Kavaljererna klappar på Taktdel 1.

Taktdel 1 (h). Kavaljererna klappar (3). Taktdel 2 (v intill) Taktdel 3 (v) Taktdel 4 (h) Taktdel 5 (v) Taktdel 6 (h intill)

Taktpar 3

(video) Fattar höger tumgrepp samt stöder partnerns armbåge. Paren vänder 3/4-dels varv upp på ett led.

Taktdel 1 (h) Taktdel 2 (v intill) Taktdel 3 (v) Taktdel 4 (h) Taktdel 5 (v) Taktdel 6 (h intill)

Taktpar 4

(video) Som Inledningens taktpar 2 men med tumgrepp och stöd för partnerns armbåge. Stödet löses under taktdel 3 och 4.

Taktdel 1 (h) Taktdel 2 (v intill) Taktdel 3 (v) Taktdel 4 (h) Taktdel 5 (v) Taktdel 6 (h-v). Ett litet fotombytessteg.

Taktpar 5

(video) Som Inledningens taktpar 3 men med tumgrepp och stöd för partnerns armbåge. Stödet löses under taktdel 3 och 4..

Taktdel 1 (h). Lösgör stöd för partnerns armbåge. Taktdel 2 (v intill) Taktdel 3 (v) Taktdel 4 (h) Taktdel 5 (v) Taktdel 6 (h intill)

Taktpar 6

(video) Som Inledningens taktpar 4 men med tumgrepp och stöd för partnerns armbåge. Stödet löses under taktdel 3 och 4.

Taktdel 1 (h) Taktdel 2 (v intill) Taktdel 3 (v) Taktdel 4 (h) Taktdel 5 (v) Taktdel 6 (h intill)


Krister Lindén 2006-12-30 Back to the beginning