Signalövergång

(video) Signalövergången består även den av en övergångsdel till hemmasidan med signal av ledande kavaljer på 3.1 (video Taktpar 1-4) och en övergångsdel till främmande sida med sju stampningar av alla kavaljerer på 5.4, 5.5, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5 och 7.1 (video Taktpar 9-12) och ännu en övergångsdel till hemmasidan med stampningar av alla kavaljerer på 1.4, 1.5, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1 och en signalklapp på 4.1 (video Taktpar 1-4).


Taktpar 1

(video) Som Övergångens taktpar 1.

Taktdel 1 (h) Taktdel 2 (v intill) Taktdel 3 (v) Taktdel 4 (h) Taktdel 5 (v) Taktdel 6 (h intill)

Taktpar 2

(video) Som Övergångens taktpar 2.

Taktdel 1 (h) Taktdel 2 (v intill) Taktdel 3 (v) Taktdel 4 (h) Taktdel 5 (v) Taktdel 6 (h intill)

Taktpar 3

(video) Som Övergångens taktpar 3 med signalstamp av ledande kavaljer på Taktdel 1.

Taktdel 1 (h) Taktdel 2 (v intill) Taktdel 3 (v). Signalstamp av ledande kavaljer. Taktdel 4 (h) Taktdel 5 (v) Taktdel 6 (h intill)

Taktpar 4

(video) Som Övergångens taktpar 4.

Taktdel 1 (h) Taktdel 2 (v intill) Taktdel 3 (v) Taktdel 4 (h) Taktdel 5 (v) Taktdel 6 (h intill)

Taktpar 5

(video) Som Övergångens taktpar 5 men kavaljererna stampar på Taktdel 4 och 5.

Taktdel 1 (h) Taktdel 2 (v intill) Taktdel 3 (v) Taktdel 4 (h). Kavaljererna stampar (1). Taktdel 5 (v). Kavaljererna stampar (2). Taktdel 6 (h intill)

Taktpar 6

(video) Som Övergångens taktpar 6. Kavaljererna stampar på Taktdel 1, 3, 4 och 5.

Taktdel 1 (h). Kavaljererna stampar (3). Taktdel 2 (v intill) Taktdel 3 (v). Kavaljererna stampar (4). Taktdel 4 (h). Kavaljererna stampar (5). Taktdel 5 (v). Kavaljererna stampar (6). Taktdel 6 (h intill)

Taktpar 7

(video) Som Övergångens taktpar 7. Kavaljererna stampar på Taktdel 1.

Taktdel 1 (h). Kavaljererna stampar (7). Taktdel 2 (v intill) Taktdel 3 (v) Taktdel 4 (h) Taktdel 5 (v) Taktdel 6 (h intill)

Taktpar 8

(video) Som Övergångens taktpar 8.

Taktdel 1 (h) Taktdel 2 (v intill) Taktdel 3 (v) Taktdel 4 (h) Taktdel 5 (v) Taktdel 6 (h intill)

Taktpar 9

(video) Som Övergångens taktpar 1. Kavaljererna stampar på Taktdel 4 och 5.

Taktdel 1 (h) Taktdel 2 (v intill) Taktdel 3 (v) Taktdel 4 (h). Kavaljererna stampar (1). Taktdel 5 (v). Kavaljererna stampar (2). Taktdel 6 (h intill)

Taktpar 10

(video) Som Övergångens taktpar 2. Kavaljererna stampar på Taktdel 1, 3, 4 och 5.

Taktdel 1 (h). Kavaljererna stampar (3). Taktdel 2 (v intill) Taktdel 3 (v). Kavaljererna stampar (4). Taktdel 4 (h). Kavaljererna stampar (5). Taktdel 5 (v). Kavaljererna stampar (6). Taktdel 6 (h intill)

Taktpar 11

(video) Som Övergångens taktpar 3. Kavaljererna stampar på Taktdel 1.

Taktdel 1 (h). Kavaljererna stampar (7). Taktdel 2 (v intill) Taktdel 3 (v) Taktdel 4 (h) Taktdel 5 (v) Taktdel 6 (h intill)

Taktpar 12

(video) Som Övergångens taktpar 4. Kavaljererna klappar på Taktdel 1.

Taktdel 1 (h). Kavaljererna klappar (1). Taktdel 2 (v intill) Taktdel 3 (v) Taktdel 4 (h) Taktdel 5 (v) Taktdel 6 (h intill)


Krister Lindén 2006-12-30 Back to the beginning