Övergång

(video) Övergången delas upp i en övergångsdel till hemmasidan (video Taktpar 1-4) och en övergångsdel till främmande sida (video Taktpar 5-8). Övergången upprepas i folklig tradition tills ledande kavaljer signalerar med en stamp på Taktdel 1 i Taktpar 3 (dvs. under övergångsdelen till hemmasidan) att Signalövergången börjar. För uppvisningar väljer man ofta att ta den vanliga Övergången ett par gånger (dvs. fyra övergångsdelar) före Signalövergången.


Taktpar 1

(video) Damer och kavaljer går ut på två led på främmande sida och vänder ryggen mot varnadra med blicken längs ledet. Vid första upprepningen lösgörs handfattningen från Inledningen på Taktdel 3.

Taktdel 1 (h) Taktdel 2 (v intill) Taktdel 3 (v). Vid första upprepningen lösgörs här handfattningen från Inledningen. Taktdel 4 (h) Taktdel 5 (v) Taktdel 6 (h intill)

Taktpar 2

(video) Dansarna stiger vänsterut på främmande sida under vändning mot sin partner, som de slutligen vänder höger sida åt med blicken längs ledet.

Taktdel 1 (h) Taktdel 2 (v intill) Taktdel 3 (v) Taktdel 4 (h) Taktdel 5 (v) Taktdel 6 (h intill)

Taktpar 3

(video) Dansarna går över till hemmasidan med en liten hälsningen på taktdel 2 och vänder ryggen mot sin partner med blicken längs ledet.

Taktdel 1 (h) Taktdel 2 (v intill) Taktdel 3 (v) Taktdel 4 (h) Taktdel 5 (v) Taktdel 6 (h intill)

Taktpar 4

(video) Dansarna går upp på ett led på hemmasidan och vänder överkroppen snett till höger mot varandra.

Taktdel 1 (h) Taktdel 2 (v intill) Taktdel 3 (v) Taktdel 4 (h) Taktdel 5 (v) Taktdel 6 (h intill)

Taktpar 5

(video) Som Taktpar 1 men på hemmasidan.

Taktdel 1 (h) Taktdel 2 (v intill) Taktdel 3 (v) Taktdel 4 (h) Taktdel 5 (v) Taktdel 6 (h intill)

Taktpar 6

(video) Som Taktpar 2 men på hemmasidan.

Taktdel 1 (h) Taktdel 2 (v intill) Taktdel 3 (v) Taktdel 4 (h) Taktdel 5 (v) Taktdel 6 (h intill)

Taktpar 7

(video) Som Taktpar 3 men till främmande sida.

Taktdel 1 (h) Taktdel 2 (v intill) Taktdel 3 (v) Taktdel 4 (h) Taktdel 5 (v) Taktdel 6 (h intill)

Taktpar 8

(video) Som taktpar 4 men på främmande sida.

Taktdel 1 (h) Taktdel 2 (v intill) Taktdel 3 (v) Taktdel 4 (h) Taktdel 5 (v) Taktdel 6 (h intill)


Krister Lindén 2006-12-30 Back to the beginning