Taktpar 1
Damer och kavaljer går ut på två led på främmande sida och vänder ryggen mot varnadra med blicken längs ledet. Vid första upprepningen lösgörs handfattningen från Inledningen på Taktdel 3.


Taktdel 1 (h)

previous - smaller - back to index - larger - next


Krister Lindén 2006-12-30 Back to the beginning