Inledning

(video) I folklig tradition ställde dansarna upp på två led medan musiken spelade första reprisen på 8 takter (dvs 4 taktpar) eller eventuellt hela menuettmelodin en gång igenom. För att spara tid vid uppvisningar brukar man börja dansen redan efter ett taktpar, vilket gör att dansens struktur inte längre sammanfaller med musikens. Alla videoklippen är från en uppvisningsövning med folkdansare i Munsalagården inför Kaustbyfestivalen 2004.


Uppställning

(video) Dansarna ställer sig på motstående led. Kavaljeren fattar med sin högerhand damens vänsterhand och inväntar musikens början.


Taktpar 1

(video) På taktdel 5 och 6 stiger dansarna upp i position på ett led med bibehållen handfattning.
(Historiskt har antagligen de 4 första taktdelarna använts till en inldande bugning.)

Taktdel 1 (-) Taktdel 2 (-) Taktdel 3 (-) Taktdel 4 (-) Taktdel 5 (v) Taktdel 6 (h intill)

Taktpar 2

(video) Vändning motsols. Sträckt arm på taktdel 3 och ett litet fotombytessteg på taktdel 5 och 6.

Taktdel 1 (h) Taktdel 2 (v intill) Taktdel 3 (v) Taktdel 4 (h) Taktdel 5 (v-h) Taktdel 6 (v)

Taktpar 3

(video) Steg åt höger mot varandra. Sträckt arm på taktdel 3. Återkommer sen till ett led.

Taktdel 1 (h) Taktdel 2 (v intill) Taktdel 3 (v) Taktdel 4 (h) Taktdel 5 (v) Taktdel 6 (h intill)

Taktpar 4

(video) Upprepning av föregående taktpar.

Taktdel 1 (h) Taktdel 2 (v intill) Taktdel 3 (v) Taktdel 4 (h) Taktdel 5 (v) Taktdel 6 (h intill)


Krister Lindén 2006-12-30 Back to the beginning