Taktpar 1
På taktdel 5 och 6 stiger dansarna upp i position på ett led med bibehållen handfattning.


Taktdel 4 (-)

previous - smaller - back to index - larger - next


Krister Lindén 2006-12-30 Back to the beginning