Menuetten från Munsala

Avsikten med denna beskrivning är att dokumentera Menuetten från Munsala så som den dansas idag och att göra en allmänt tillgänglig menuettbeskrivning med videofilm och internet. Se Bakgrund för medverkande, källor och referensmaterial.

Innehåll

Menuetten från Munsala delas här in i olika delar som beskrivs i detalj på separata websidor. Varje menuettdel illustreras som helhet med ett överblickande videoklipp snett uppifrån. Man kan klicka på de små bilderna för att få en förstoring. En förstorad bild leder till nästa bild, så att man kan följa stegsekvenserna genom menuettens olika delar ur fotperspektiv.

 • Inledning videoklipp Inledning
 • Övergång videoklipp Övergång
 • Signalövergång videoklipp Övergång
 • Mitten videoklipp Övergång
 • Övergång videoklipp Övergång
 • Signalövergång videoklipp Övergång
 • Avslutning videoklipp Övergång

  (Polska videoklipp)

 • För musik med midifil och noter, se: Dartes Menuett


  Krister Lindén 2006-12-30