VALTER - Valtioneuvoston termipankki (Statsrådets termbank Valter)

  • Budjettisanasto - Budjettermer - Budget terms -- 265 p
  • EMU-sanasto - EMU-termer - EMU terms -- 264 p Julkisten rakennusten nimiä - Namn för offentliga byggnader - Names for public buildings -- 101 p
  • Maataloussanasto - Jordbrukstermer - Agricultural terms -- 243 p
  • Tuomioistuinsanasto - Domstolstermer - Court terms --
  • Verosanasto - Skattetermer - Taxation terms -- 256 p