TSK: termlistornas storlek och språk

 • Tiivis tietoturvasanasto (TSK 31); Koncis informationssäkerhetsordlista; Compact Vocabulary of Information Security -- 80 - fi, sv, en - PDF online
 • Paikannussanasto (TSK 30); Positioneringsordlista; Vocabulary of Positioning - - fi, sv, en - PDF online
 • Matkaviestinsanasto (TSK 29); Mobilordlista; Vocabulary of Mobile Communication - - Def: fi, sv, en; Denom: fi, en, sv - CD-ROM
 • Multimediasanasto (TSK 28); Multimedieordlista; Multimedia Vocabulary -- 80 - fi, sv, en
 • Ympäristösanasto (TSK 27); Miljöordlista; Environment vocabulary; Umweltglossar; Vocabulaire de l'environnement -- 400 - fi, sv, en, de, fr
 • Telepalvelusanasto (TSK 26); Teletjänstordlista; Vocabulary of Telecommunication Services -- 330 - fi, sv, en, de, fr, et
 • SDH-sanasto (TSK 25); Vocabulary of SDH (synchronous digital hierarchy) -- 80 - Def: fi, en; Denom: fi, en, de, fr
 • Älytalosanasto (TSK 24) -- 100 - fi, en, sv
 • Kaapeli- ja satelliittitelevisiosanasto (TSK 23) -- 250 - fi, en, sv
 • Lukkosanasto (TSK 22) -- 200 - fi, sv, en - online: TEPA.
 • Rikosilmoitussanasto (TSK 21) -- 240 - fi, sv, no, dk, en, de, fr
 • Tietohuollon sanasto (TSK 20) -- 300 - fi, sv, en, de, fr
 • Matkaviestinsanasto (TSK 19); Mobilteleordlista; Vocabulary of mobile communications -- 250 - fi, sv, en
 • Telesanasto (TSK 18); Teleordlista; Vocabulary of telecommunications -- 250 - fi, sv
 • Tekstiilisanaluettelo (TSK 17); Tekstilordlista; Vocabulary of textiles -- 1 000 - fi, sv, no, en, de
 • Energiasanasto (TSK 16); Energiordlista; Energy vocabulary -- 400 - fi, sv, en, de
 • Turvallisuusalan sanasto (TSK 15); Säkerhets- och bevakningsordlista -- 200 - Def: fi, sv; Denom: fi, sv, dk, no, en, de
 • Teknisten alojen tutkinto- ja tehtävänimikkeitä (TSK 13) Examens- och yrkesbenämningar inom de tekniska branscherna - - fi, sv, dk, is, no, en, de, fr, jp
 • Tietotekniikan termejä geologeille (TSK 12) -- 1 500 - fi, en, ru
 • Videosanasto (TSK 10); Videoordlista; Vocabulary of video - - fi, sv, en
 • Terminologian sanasto (TSK 9); Terminologiordlista; Vocabulary of terminology -- Def: fi, sv, Denom: fi, sv, no, en, de
 • Vaatetussanaluettelo (TSK 8) -- 500 - fi, sv, en, de
 • Työsuojelusanasto (TSK 7); Arbetarskyddsordlista; Arbejderbeskyttelseordliste; Arbeidervernordliste -- 700 - Def: fi, sv, no, dk; Denom: fi, sv, dk, no, en, de, fr
 • Palontorjuntasanasto (TSK 6); Brandvärnsordlista -- 700 - fi, sv, en, de, ru
 • Kiinteistösanasto (TSK 4); Fastighetsordlista; Real estate vocabulary -- 250 - fi, sv. en