Nordisk nätordbok (Finlands sidor)

Information och listor om lexikaliska och terminologiska resurser har samlats åtminstone i följande ställen:

Hemsidor med länkar till terminologier eller lexikaliska resurser

Enskilda arkiver eller elektroniska ordböcker

  • Terminology Collection - Word Online vid Vasa universitet.
  • Tietotekniikan sanastot (fi, en, sv, fr, de), (Ordlistor över IT-termer).
  • Stora finsk-svenska ordboken utgiven av WSOY i samarbete med Forskningscentralen för de inhemska språken. Den har kommit ut i en ny tryckt upplaga för ett halvt år sedan, men den nya elektroniska utgåvan kommer först i höst (den gamla är från 1998). WSOY har också gett ut en finsk-svensk och svensk-finsk ordbok i lite mer anspråkslöst format. Vidare kan jag nämna en stor finsk-svensk-finsk militärordbok, utgiven av WSOY i samarbete med försvarsmakten.
  • STAKES (fi) "Sosiaali- ja terveydenhuollon sanastoja", (Ordlistor för social- och hälsovården).
  • Turun yliopisto, kääntämisen ja tulkkauksen keskus (fi, en, sv, fr, de) "Kääntämisen opetussanasto", (Undervisningsterminologi för översättning).

Kommersiella firmor

  • Kielikone säljer elektroniska ordböcker som webb-service och produkter. Se en lång lista av ordböcker som de har. (Listan är tyvärr endast på finska.)
  • Lingsoft Oy gjorde produkten "CD-Perussanakirja" av "Suomen kielen perussanakirja" (FI-FI) som Forskningscentralen för de inhemska språken har sammanställt. Lingsoft har också tillverkat Lingsoft Pointer, en elektronisk ordbok som känner igen också böjda ordformer.
  • Sandstone Oy som säljer CD-ordböcker med 13 språk.
  • Euroword Software Oy säljer CD- och webb-baserade elektroniska ordböcker.
  • Stora förlag (Sanoma-WSOY, Otava, Gummerus, osv) har säkert ordböcker i elektronisk form, men det finns inga data om deras materialer.

Kommersiella produkter