Kalenteriajanilmausten semantiikka ja generointi: semantiikan mallintaminen laajennettuina säännöllisinä lausekkeina ja lausekkeiden luonnolliskielisten vastineiden XSLT-pohjainen generointi

Jyrki Niemi

Kieliteknologian pro gradu -tutkielma

Helsinki 29.11.2004
Helsingin yliopisto
Yleisen kielitieteen laitos

Tutkielman teksti

Tutkielman tiivistelmätiedot

Tutkielman liite-CD-tietolevy