[Next] [Up] [Previous] [Contents]
Next: Työkaluja tekstiaineiston käsittelyyn Up: Ctl531: Kurssimateriaalia Previous: Tietokoneen käyttö

4 Mikroverkko

Yleistä mikroverkoista

Tässä käsitellään mikroverkkoja lähinnä PC-mikrojen näkökulmasta käsin.

Valtaosa yliopistolla yleisesti käytettävissä olevista mikrotietokoneista on kytketty mikroverkkoon. Mikro on edelleen käytettävissä normaalisti kuten edellä on kerrottu, mutta lisäksi voidaan käyttää mikroverkon monipuolista ohjelmistoa. Mikroverkko tarjoaa siihen kytkettyjen mikrojen jaettavaksi muitakin resursseja: levytilaa, oheislaitteita ja tietoliikenneyhteydet.

Yliopiston atk-keskuksella on useita mikroverkkoja, joita voi käyttää atk-asemilla. Mikroverkkojen käyttöä varten tarvitaan henkilökohtainen käyttäjätunnus. Ilman sitä atk-asemien mikroilla ei voi tehdä juuri mitään, koska kaikki mikrojen ohjelmat tulevat mikroverkon kautta. Atk-asemien opetusluokissa pidettävillä kursseilla voidaan käyttää erillisiä konekohtaisia kurssitunnuksia, jolloin kurssilaisilla ei tarvitse olla omaa tunnustaan atk-keskuksen mikroverkkoihin.

Kullakin käyttäjällä on mikroverkossa oma kotihakemisto, joka näkyy aina samana riippumatta siitä, miltä koneelta hän on mikroverkkoistunnon aloittanut. Kotihakemistossa on tilaa noin 5 megatavua. Kotihakemisto näkyy istunnon aloittamisen jälkeen levyasemana R:.

Mikroverkkojen ohjelmistotarjonta on varsin runsas. Käytettävissä on ohjelmia mm. tekstinkäsittelyyn, sähköpostin lukemiseen ja kirjoittamiseen, taulukkolaskentaan, graafisten esitysten tekemiseen ja tilastolliseen analyysiin. Osa ohjelmista on DOS-, osa Windows-ohjelmia. Kaikki ohjelmat ovat periaatteessa käytettävissä kaikilla atk-asemien koneilla, mutta monet ohjelmat voivat edellyttää mikrolta esim. jotain vähimmäismuistimäärää tai vähimmäistehoa. Lisäksi osassa ohjelmista on rajoitettu yhtäaikaisten käyttäjien määrää mikroverkossa.

4.2 Istunnon aloittaminen

Atk-keskuksen mikroverkkoihin kirjoittaudutaan sisään komennolla

K:\> K:LOGIN tunnus.tdk

Tässä tunnus on käyttäjän käyttäjätunnus ja tdk tiedekunnan lyhenne. Humanistisen tiedekunnan lyhenne on hum. Jos sisään kirjoittautuminen ei tällä onnistu, kokeile antaa ensin komento

      
      K:\> CX .hy

ja sen jälkeen varsinainen sisäänkirjoittautumiskomento. Jos tämäkään ei näytä auttavan, käynnistä mikro uudelleen käyttäen näppäinyhdistelmää <Ctrl-Alt-Del> ja yritä sitten uudelleen.

LOGIN-komennon jälkeen kone kysyy salasanaasi (Password:). Jos annat virheellisen salasanan, et pääse sisään mikroverkkoon ja sinun täytyy kirjoittaa uudelleen LOGIN-komento. Olet onnellisesti sisällä mikroverkossa, kun kuvaruudulle tulee avustusteksti, joka luettelee mikroverkossa käytössä olevia ohjelmia. Tätä ennen saattaa vielä tulla mikroverkon ylläpitäjien ilmoituksia (esimerkiksi uusista ohjelmista tai muista muutoksista), jotka voit merkitä luetuiksi Enter-näppäimellä. Lopuksi kuvaruudun alalaidassa pitäisi lukea R:\>, eli työhakemistona on mikroverkon kotihakemistosi.

Jos käytät istunnon aikana lähinnä Windows-ohjelmia, kannattaa käynnistää Windows heti istunnon aloittamisen jälkeen. Windows käynnistyy komennolla WIN.

4.3 Istunnon lopettaminen

On tärkeää, että lopetat aina mikroverkkoistuntosi, koska muuten joku toinen käyttäjä voi päästä näkemään ja käyttämään kotihakemistoasi.

Poistu käyttämästäsi ohjelmasta, tai jos olet käyttänyt Windowsia, poistu kaikista käyttämistäsi ohjelmista ja sulje Windows. Tämän jälkeen sinun pitäisi olla jälleen DOSissa, eli kuvaruudulla näkyy kehote R:\> tai vastaava. Tässä tilassa mikroverkosta voi poistua komennolla LOGOUT tai lyhyesti LO. LOGOUT-komennon jälkeen kuvaruudulle tulee ohjeet sisäänkirjoittautumiseen ja kuvaruudun alalaidassa näkyy kehote K:\>, jolloin tiedät istunnon päättyneen.

Lisätietoja

Lisätietoja atk-keskuksen mikroverkoista saa Minna Harjuniemen ja Tapio Okkolan perusteellisesta Mikroverkon käyttöoppaasta. Opasta saa paperiversiona ilmaiseksi atk-asemilta. (Se on tosin juuri tällä hetkellä ``loppunmyyty'', mutta siitä on tulossa uusi painos piakkoin.)[Next] [Up] [Previous] [Contents]
Next: Työkaluja tekstiaineiston käsittelyyn Up: Ctl531: Kurssimateriaalia Previous: Tietokoneen käyttöJyrki.Niemi@Helsinki.FI