[Next] [Up] [Previous] [Contents]
Next: 2 Mikrotietokone Up: Ctl531: Kurssimateriaalia Previous: Contents

1 Lingvistinen atk

Lingvistinen atk on mielestäni ymmärrettävä laajemmin kuin vain lingvistisen tutkimuksen kohteena olevien kirjallisten aineistojen tietojenkäsittelynä. Yhtä tärkeitä kuin työkalut, joilla voidaan nopeasti ja monipuolisesti analysoida ja käsitellä tekstiaineistoja, ovat työkalut, joilla kielitieteilijä voi kirjoittaa tutkimustaan, hakea tietoa ja olla yhteydessä muihin alansa tutkijoihin. Lingvististä atk:ta on siis mielestäni myös postin lähetys tai kirjastohaun tekeminen tietokannasta. Painotan siksi kurssilla tietokoneen käytön perustaitojen oppimista, joka toivon mukaan voi karkottaa tietokoneita kohtaan tunnetun pelon ja herättää halun oppia lisää.

Kielitieteilijä voi tietenkin käyttää mitä tahansa tarpeisiinsa sopivaa tietokonetta ja ohjelmistoa, kuten Macintoshia, PC:tä tai Unixia. Tällä kurssilla ei ole ajan puolesta mahdollista perehtyä kaikkiin näihin ympäristöihin; oikeastaan sitä ei ole riittävästi edes yhden ympäristön perusteelliseen läpikäymiseen. Kurssi keskittyy PC:n käyttöön; erityisesti yliopiston mikroverkkoympäristössä. Toivon mukaan kuitenkin yhden ympäristön hallinta antaa paremmat valmiudet omaksua minkä tahansa muunkin tietokoneympäristön käytön alkeet.

Tämän monisteen kirjoituksessa suureksi hyödyksi on ollut se materiaali, jonka Leena Savolainen, Timo Järvinen ja Anssi Yli-Jyrä ovat aiemmin kurssia pitäessään tuottaneet. Lisäksi olen paljosta velkaa Kari Likovuoren ''MS-DOS ja WordPerfect''-oppaalle sekä Minna Harjuniemen ja Tapio Okkolan kirjoittamalle mikroverkon käyttöoppaalle.

Tähän väliin sopii typografinen huomautus: tietokoneen näytöllä näkyvistä asioista ja tietokoneelle kirjoitettavista komennoista sekä tiedostojen nimistä puhuessani olen käyttänyt kirjoituskonekirjasinta erotukseksi tavallisesta tekstistä. Tietyin varauksin esittämäni komennot ovat sellaisenaan käytettävissä tietokoneella harjoiteltaessa, tietenkin useimmat tiedostonimet esimerkeissä ovat vain kieron huumorintajuni tuotoksia, ja ne on korvattava todellisilla nimillä.Jyrki.Niemi@Helsinki.FI