...Niemi
Tämän monisteen on suurimmaksi osaksi kirjoittanut Risto Widenius; erityisesti kohdat, joissa kuuluu kirjoittajan persoonallinen ääni, ovat Riston käsialaa. Jyrki Niemi on muokannut ja laajentanut monistetta alkuperäisestä. Kommentteja ja kysymyksiä monisteesta ja ehdotuksia sen kehittämiseksi voi lähettää sähköpostitse osoitteella Jyrki.Niemi@helsinki.fi.

...Apple.
Apple oli pitkään ainoa Macintoshien valmistaja, mutta aivan viime aikoina Apple on antanut myös muille luvan valmistaa Macintosh-yhteensopivia mikroja.

...jonoina
Tietokone on yksinkertaisinta ja käyttövarminta rakentaa esittämään tieto tiloina joissa ''sähkö on päällä'' ja ''sähkö ei ole päällä'', käyttämättä välimuotoja (''vähän sähköä'', ''vähän enemmän sähköä'' jne). Nämä tilat esitetään perinteisesti ykkösenä ja nollana.

...tavuista)
Binäärisysteemiin perustuvasta tietokoneen rakenteesta johtuen kilotavu on itse asiassa [IMAGE tex2html_wrap] tavua ja megatavu [IMAGE tex2html_wrap] tavua. Tosin levykkeiden ja kiintolevyjen ko'oissa megatavu on useimmiten tasan miljoona tavua; näin valmistaja saa levyn kapasiteetin näyttämään vähän suuremmalta.

...taulukossa:
Näiden lisäksi 3,5 tuuman levykkeissä on olemassa harvinaiseksi jäänyt ED-tyyppi (extra density), jonka kapasiteetti on 2,88 megatavua.

...PC-mikroissa.
Sen sijaan nykyiset Macintoshit tunnistavat PC:llä alustetut levykkeet; tällaisia levykkeitä ei kuitenkaan voi käyttää aivan samoin kuin Macintoshilla alustettuja.

...kirjoituskonenäppäimistöä
Kirjoituskoneella kirjoittaessa saattaa tottua käyttämään pientä L-kirjainta ja numeroa 1 toistensa tilalla, toisaalta isoa O-kirjainta ja numeroa 0 toistensa tilalla; tietokoneen merkistössä kyseessä ovat eri merkit, eikä näin pidä tehdä edes tavallista tekstiä kirjoitettaessa.

...kursorin
Näytöllä vilkkuva viiva tai neliö, joka osoittaa kohdan, johon ollaan kirjoittamassa

...<Ctrl-c>
Ensin painetaan <Ctrl> pohjaan, näpätään C-kirjainta ja päästetään <Ctrl> ylös.

...avulla
Esimerkiksi æ saadaan <Alt-1-4-5> -näppäilyllä, jolloin <Alt> pidetään koko näppäilyn ajan alas painettuna.

...-näppäilyllä
Vulcanian Death Grip

...<Enter>
DOS-käyttöjärjestelmä ei tee eroa isojen ja pienten kirjainten välillä, ja vaikka olenkin tässä tekstissä säännönmukaisesti käyttänyt komentojen ja tiedostonimien esittämiseen pienaakkosia, ne voi aivan yhtä hyvin kirjoittaa suurin kirjaimin.

...ROM-muistissa
Read-only memory; muisti, jonka sisältämä tieto on valmistajan valmiiksi kirjoittamaa ja joka ei tyhjene vaikka virrat sammutetaan.

...Windows
Windows ei ole täysiverinen käyttöjärjestelmä vaan paremminkin DOSin päälle rakennettu käyttöliittymä, mutta tämä ero ei ole käyttäjän kannalta oleellinen.

...juurihakemisto
Hyvin usein autoexec.bat -tiedostossa määritellään jokin toinen työhakemisto.

...file1
Tällä tavalla voi nopeasti kirjoittaa muistilappuja tarvitsematta käynnistää jotain editoriohjelmaa. Kopioiminen päätetään tiedoston loppumerkillä <ctrl-z>, jolloin copy-ohjelma kuvittelee ''näppäimistön päättyneen'' ja lopettaa kopioinnin.

...avulla.
Kuten myöhemmin nähdään, joissakin ohjelmissa valitsimia edeltää yhdysmerkki. Tällaiset ohjelmat on usein alunperin tehty Unix-käyttöjärjestelmään. Kaikki DOS-käyttöjärjestelmän mukana tulevat komennot käyttävät valitsinmerkkinä vinoviivaa.

...isähakemistoon
Paitsi juurihakemistosta, jolla ei ole isähakemistoa.

...6.22,
Versio 6.22 saattaa jäädä viimeiseksi Microsoftin erillään myymäksi MS-DOS-versioksi.

...ua
Kielitieteellisesti käyttökelpoisempi on kuitenkin erillinen ggrep-ohjelma, johon kurssilla tutustutaan.

...if-lausetta
if-lauseen syntaksiin kannattaa tutustua DOS-manuaalista, vaikka tässä olevat komennot sopivat hyvin kokeilujen pohjaksi.

...kielen.
Kielellä tarkoitetaan tässä formaalia kieltä, merkkijonojen joukkoa. Säännölliset kielet ovat yksi varsin yksinkertainen ja ''hyvin käyttäytyvä'' formaalien kielten luokka.

...sort
GNU on ilmaisohjelmistoryhmä, jota julkaisee vapaaehtoisin avustuksin rahoitettu Free Software Foundation, jonka mielestä parhaiden ohjelmien on oltava ilmaisia.

...grep-ohjelmilla
Triviaa: grep on Unixin komento, alunperin idiomi Unixin ed-editorin komennosta ''g/RE/p'', ''globally search for regular expressions and print''.

...Get''),
Tästä mainostermistä on keksitty monenlaisia väännöksiä, jotka usein vastaavat paremmin todellisuutta, esim. WYSIAWYG ''What You See Is Almost What You Get'' ja WYSIMOLWYG ''What You See Is More or Less What You Get''.

...LaTeX.
Itse asiassa vannoutuneet TeXin käyttäjät käyttäisivät ohjelmasta mieluummin nimitystä ladontaohjelma.

...komennolla.
Vanhempien DOS-versioiden mukana tuli ainoastaan edlin-niminen rivieditori. Nykyään sen on korvannut kuvaruutueditori edit.

...tietokoneisiin:
Tästä on varmasti eriäviä mielipiteitä.

Jyrki.Niemi@Helsinki.FI