Keskeiset subjunktiot
SUOMI ENGLANTI
että that
jotta so_that
kun when
koska because, since
ennen_kuin before
jos if
ellen, ellet etc.; samoin jollen, jollet etc. (kielteinen jos)
kunnes until
vaikka even_if
kuin than

Relatiivipronominit
joka who, which, that
mikä which, that
(+ kaikki taivutusmuodot: jossa, minkä jne.)