Tämän sivuston tarkoituksena on esitellä kielitieteen menetelmiä. Sivusto on syntynyt hankenimellä "Kielitieteen metodologia" yhtenä Helsingin yliopiston virtuaaliyliopistohankkeena 2004-2006. Tätä kirjoitettaessa tammikuussa 2007 sivusto ei ole vielä valmis. Työ viedään loppuun vuoden 2007 aikana. "Kielitieteen metodologia" -hanke käynnistyi slavistiikan ja baltologian laitoksella vuonna 2004 professori Arto Mustajoen johdolla, vuosina 2005-2006 siitä on vastannut yleisen kielitieteen laitos ja käytännössä professori Fred Karlsson.

Osio Kielitieteen metodologia on tässä vaiheessa yhtä kuin PowerPoint -kalvot, jotka Fred Karlsson on valmistanut luennoidessaan kielitieteen metodologiasta kl. 2006 ja kl. 2007.

Osio Fonologian ja morfologian resurssit on Irina Kauhasen ja Kaius Sinnemäen valmistama sarja harjoituksia ja perustietoja fonologiasta ja morfologiasta, joita käytetään po. harjoituskurssilla. Tarkoituksena on nimenomaan antaa opiskelijoille metodisia perustaitoja.

Osion Kielitieteellisen aineiston kvantitatiiviset analyysimenetelmät on laatinut Teemu Luojola, ja se esittelee lingvistin tarvitsemat keskeiset tilastomenetelmät.

Marjaana Välisalo on koonnut joukon metodologisesti hyödyllisiä verkko-osoitteita, ja Fred Karlsson joukon muita lingvistisesti hyödyllisiä verkko-osoitteita.