Other science-related organizations

 • Valtioneuvosto
 • Suomen ministeriöt
 • Opetusministeriö
 • Suomen Akatemia
 • Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta
 • Suomen Kulttuurirahasto
 • Tieteellisten Seurain Valtuuskunta
 • Professoriliitto
 • TEKES
 • SITRA - Suomen itsenäisyyden juhlarahasto
 • Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus
 • CSC Tieteellinen Laskenta Oy - Center for Scientific Computing
 • Centre for International Mobility (CIMO, Finland)
 • FUNET - Suomen yliopistojen ja korkeakoulujen tietoverkko
 • KOPIOSTO- Tekijänoikeusjärjestö
 • Valtion tiede- ja teknologianeuvosto
 • Tutkimuseettinen neuvottelukunta
 • Korkeakoulujen arviointineuvosto
 • Tekijänoikeusneuvosto
 • Opetusministeriön kulttuuriteollisuustyöryhmä
 • Opetushallitus
 • Svenska Litteratursällskapet i Finland
 • Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
 • Svenska Akademien
 • NorFA (Nordiska forskerutdanningsakademien)
 • Humanistiskt-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, Stockholm
 • European Science Foundation
 • National Science Foundation (USA)
 • Euroopan Unionin tutkimusohjelmat
 • Närings- och teknikutvecklingsverket NUTEK, Stockholm
 • Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology