Language departments at Finnish universities

Asian and African languages

 • Helsingin yliopiston Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien laitos
 • Joensuun yliopiston kansainvälisen viestinnän laitos, japanin kieli ja kulttuuri

  Classical languages

 • Helsingin yliopiston klassillisen filologian laitos
 • Jyväskylän yliopiston romaanisten ja klassisten kielten laitos
 • Turun yliopiston klassillisten ja romaanisten kielten laitos, klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri
 • Franska och klassiska institutionen vid Åbo Akademi

  English

 • Engelska institutionen vid Åbo Akademi
 • Helsingin yliopiston englannin kielen laitos
 • Joensuun yliopiston vieraiden kielten laitos, englanti
 • Joensuun yliopiston kansainvälisen viestinnän laitos, englannin kieli (kääntäminen ja tulkkaus)
 • Jyväskylän yliopiston englannin kielen laitos
 • Oulun yliopiston englannin kielen laitos
 • Tampereen yliopiston filologian laitos I, englantilainen filologia
 • Tampereen yliopiston käännöstieteen laitos, englannin osasto
 • Turun yliopiston englannin kielen laitos, englantilainen filologia
 • Turun yliopiston englannin kielen laitos, englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus
 • Vaasan yliopiston englannin kielen laitos

  Finnish

 • Helsingin yliopiston suomen kielen laitos
 • Finska institutionen vid Åbo Akademi
 • Joensuun yliopiston suomen kielen, kirjallisuuden ja kulttuurintutkimuksen laitos
 • Joensuun yliopiston kansainvälisen viestinnän laitos, käännösviestinnän suomi
 • Jyväskylän yliopiston suomen kielen laitos
 • Oulun yliopiston suomen, saamen ja logopedian laitos, suomen kieli
 • Tampereen yliopiston suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitos
 • Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitos, suomen kieli
 • Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitos, suomen kieli ja kulttuuri (ulkomaalaisille)
 • Vaasan yliopiston Nykysuomen ja kääntämisen laitos

  Finno-Ugric languages (except Finnish and Saami)

 • Helsingin yliopiston suomalais-ugrilainen laitos
 • Oulun yliopiston suomen, saamen ja logopedian laitos, viron kieli
 • Oulun yliopiston suomen, saamen ja logpedian laitos, unkarin kieli
 • Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitos, suomalais-ugrilainen kielentutkimus
 • Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitos, suomalais-ugrilainen kielentutkimus, Unkarin kieli ja kulttuuri
 • Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitos, viron kieli ja kulttuuri

  German

 • Helsingin yliopiston saksalainen laitos
 • Joensuun yliopiston vieraiden kielten laitos, saksa
 • Joensuun yliopiston kansainvälisen viestinnän laitos, saksan kieli (kääntäminen ja tulkkaus
 • Jyväskylän yliopiston saksan kielen laitos
 • Oulun yliopiston saksan, ranskan ja pohjoismaisten kielten laitos, germaaninen filologia
 • Tampereen yliopiston filologian laitos I, germaaninen filologia
 • Turun yliopiston ruotsin, saksan ja venäjän kielen laitos, saksan kielen kääntäminen ja tulkkaus
 • Turun yliopiston ruotsin, saksan ja venäjän kielen laitos, saksan kieli ja kulttuuri
 • Tyska institutionen vid Åbo Akademi
 • Vaasan yliopiston Saksan kielen ja kirjallisuuden laitos

  Romance languages

 • Franska och klassiska institutionen vid Åbo Akademi
 • Helsingin yliopiston romaanisten kielten laitos
 • Jyväskylän yliopiston romaanisten ja klassisten kielten laitos
 • Oulun yliopiston saksan, ranskan ja pohjoismaisten kielten laitos, ranskan kieli
 • Tampereen yliopiston filologian laitos I, ranskan kieli
 • Tampereen yliopiston filologian laitos I, espanjalainen filologia
 • Turun yliopiston klassillisten ja romaanisten kielten laitos, Italian kieli ja kulttuuri
 • Turun yliopiston klassillisten ja romaanisten kielten laitos, ranskan kieli ja kulttuuri
 • Turun yliopiston klassillisten ja romaanisten kielten laitos, ranskan kielen kääntäminen ja tulkkaus

  Saami

 • Oulun yliopiston GIELLAGAS-instituutti

  Slavonic languages

 • Helsingin yliopiston slavistiikan ja baltologian laitos
 • Joensuun yliopiston vieraiden kielten laitos, venäjä
 • Joensuun yliopiston kansainvälisen viestinnän laitos, venäjän kieli (kääntäminen ja tulkkaus
 • Jyväskylän yliopiston venäjän kielen laitos
 • Tampereen yliopiston filologian laitos II, slaavilainen filologia
 • Turun yliopiston ruotsin, saksan ja venäjän kielen laitos, Venäjän kieli ja kulttuuri
 • Vaasan yliopisto, venäjän kieli
 • Ryska institutionen vid Åbo Akademi

  Swedish

 • Helsingin yliopiston pohjoismaisten kielten ja pohjoismaisen kirjallisuuden laitos
 • Joensuun yliopiston vieraiden kielten laitos, ruotsi
 • Joensuun yliopiston kansainvälisen viestinnän laitos, ruotsin kieli (kääntäminen ja tulkkaus
 • Jyväskylän yliopiston pohjoismaisten kielten laitos
 • Oulun yliopiston saksan, ranskan ja pohjoismaisten kielten laitos, pohjoismainen filologia
 • Tampereen yliopiston filologian laitos II, pohjoismaiset kielet
 • Turun yliopiston ruotsin, saksan ja venäjän kielen laitos, pohjoismainen filologia
 • Vaasan yliopiston pohjoismaisten kielten laitos
 • Svenska institutionen vid Åbo Akademi