Babyparserin manuaali
-------------------------------------------------------------------------------

(c) Aleksi Sahala 2008 - 2014
  University of Helsinki
  Nykykielten laitos / Maailman kulttuurien laitos

-------------------------------------------------------------------------------

SYÖTEMUOTO

  Voit antaa verbimuodon joko translitteroituna tai transkriboituna. Erikoiset
  merkit täytyy kuitenkin korvata seuraavasti:

   Pitkät vokaalit:       ā ē ī ū  ->   aa ee ii uu 
   Kontraktoituneet vokaalit:  â ê î û  ->   A  E  I  U
   Erikoiskonsonantit:     ţ š ş '  ->   T  c  S  x

  Esimerkiksi ikūan -> ikuuan, ikân -> ikAn, işşabassu -> iSSabassu
  Välilyönnit annetaan normaalisti, esim. m.1.p. prekatiivi: "i nillik".

  Jos haluat jäsentää translitteraatiosta, korvaa akuutti- ja gravis-
  aksentit numeroilla. Esimerkiksi u2-par-ris eikä ú-par-ris.
  Voit luonnollisesti myös jättää väliviivat ja indeksinumerot kokonaan
  pois.

  Muista käyttää translitteraation kanssa vokaalien keston ohitusta! (katso alla).

-------------------------------------------------------------------------------

KOMENNOT

  Konsoli tunnistaa seuraavat komennot.

  cls    Tyhjennä ruutu
  !help   Helppi
  !ver   Versioinfot
  !supp   Näyttää tuetut verbimuodot ja luokat
  !deb   Debug-moodi
  !lex   Leksikkohaku

-------------------------------------------------------------------------------

PIKANÄPPAIMET

  F1    Helppi
  F2    Vokaalien keston ohitus (pikanäppäin F2)

       Jos et ole varma vokaalien kestosta, kannattaa käyttää tätä.
       Huomioi kuitenkin, että vokaalin keston ohitus lisää tuotettujen
       analyysien määrää merkittävästi. Erityisesti
       II/III-infirmae -verbeissa monitulkintaisuus saattaa räjähtää käsiin.

       Vokaalien keston ohitus on välttämätön translitteraatiosta
       jäsennettäessä, sillä translitteraatiossa vokaalien pituudet
       harvoin pitävät paikkansa, esim. iparras voidaan kirjoittaa i-pa-ar-ra-as.     

  F3    Piilota ei-attestoidut analyysit (pikanäppäin F3).

       Tällä valinnalla voidaan piilottaa epärelevantit analyysit.
       Esim. jos verbimuodolle saataisiin analyysi, jonka pintamuodosta voidaan
       nähdä verbin vokaaliluokka, mutta sitä ei ole attestoitu
       CAD:ssa, se piilotetaan. Luonnollisesti esim. D-vartaloissa mitään ei
       piiloteta, koska D-vartaloiden vartalovokaalisto on staattinen.

       Tätä kannattaa pitää defaultina päällä.

  F12    Näytä sivupalkki (näyttää päällä olevat
       asetukset)

  PageUp  Scrollaa ruutua ylös
  PageDn  Scrollaa ruutua alas

-------------------------------------------------------------------------------

LEKSIKKOHAKU

  Kirjoita !lex [hakusana] hakeaksesi leksikosta. Voit käyttää symbolia "*"
  jokerina. Esimerkiksi

  !lex ****   Hae kaikki neliradikaaliset verbit
  !lex ndn    Hae juuren "ndn" merkitys ja vokaaliluokka.
  !lex p*c    Hae kaikki verbit, joissa R1 on "p" ja R3 on "š"
  !lex x*    Hae kaikki I alef-verbit
  !lex kill   Hae kaikki verbit joilla on merkitys "tappaa"

  Leksikkoa voi tarkastella kokonaisuudessaan siistityssä formaatissa täällä.
  Huomaa, että yo. linkin leksikkoon on piilotettu myös erikoissymboleita
  käyttämättömät juuret, eli voit hakea selaimen hakutoiminnolla
  (Ctrl+F Windowsissa) "cql", jolloin pääset verbiin šaqālu jne.

-------------------------------------------------------------------------------

TUETUT MUODOT

  Näiden muotojen pitäisi tuottaa oikea analyysi. Kahdelta radikaaleilta heikoista
  verbeistä pitiäisi tunnistua oikein ne, joiden ensimmäinen radikaali on /n/. Esim.
  ambi <- nabû /a+nbi'/.

  "-" ei attestoitu eikä näin ollen tuettu
  "*" saattaa olla tuettu, riippuu verbistä. 

  Affixes:                     Nominals:

  [x] Ventive     [x] Persons         [ ] Verbal adj.
  [x] Accusative    [x] Subjunctive       [ ] Infinitive
  [x] Dative      [x] Precative/Cohortative  [ ] Past participle
  [x] Consecutive   [x] Vetitive/Prohibitive  [x] Stative 

    
          G Gt Gtn D Dt Dtn Š Št1 Št2 Stn N Ntn R Rt ŠD  
  Strong     [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 
  I-aleph    [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] -  -  -
  I-yod     [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] -  -  -
  I-nun     [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] -  -  -
  I-waw     [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] -  -  -
  II-infirmae  [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] - [x] -  -  -  -
  III-infirmae  [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] -  - [x] [x] [x] - [x]
  Quad. Strong  -  -  - [x] -  - [x] [x] - [x] [x] [x] -  -  -
  Quad. Weak   -  -  -  -  -  - [x] -  -  -  - [x] -  -  -
  Doubly weak  [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  Irregular   [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*]   
        
-------------------------------------------------------------------------------

BUGEJA

  - Ventiivin allomorfiasäännöt vuotavat. Toisinaan tietyt
   allomorfit saattavat esiintyä kielletyissä konteksteissa.

  - Ventiivi ei välttämättä aina tunnistu, mikäli
   ei ei ole kontraktoitunut.

  - Joskus D-vartaloille saatetaan ehdottaa G-vartaloa (erittäin harvoin)

  - Morfologiset syvämuodot voivat olla paikoin outoja, sillä ne näyttävät
   heikkojen radikalien positiot suhteellisesti. Esim. /i+'hhaz/ pro /i+'ahhaz/.
   Tämä johtuu siitä, että syvämuotojen generointi tapahtuu
   samoilla säännöillä kuin verbimuotojen tunnistus. Ts. jäsennin arvaa
   näkymättömän radikaalin paikan pintamuodossa, eikä sillä ole
   aavistustakaan muodon kielihistoriallisesta taustasta.

  - Ei varsinaisesti bugi, mutta jäsennin saattaa ehdottaa keskenään
   ristiriitaisia kronologisia muotoja. Esim. muinaisbabylonialaiseen muotoon
   uusbabylonialaista redusoitunutta suffiksia jne. Tämä siksi, että
   standardibabyloniassa esiintyy sekä muinais- että uusbabylonialaisia
   variantteja.

  - Leksikkohaku on ahne. Eli jos haet !lex eat, saat my&ouls; defeat, retreat yms.
   Tämä korjataan vielä.

-------------------------------------------------------------------------------

STATISTIIKKAA