Akkadûm I – Bīt ṭuppim rabûm ša Helsinki 2018

Tiistaisin 4.9. alkaen klo 12-14 Topelia F205.

Käytännön asiat

Kurssin tiedot ja aikataulu [courses.helsinki.fi]

Käytettävät kirjat

- Svärd ja Harjumäki (luonnos): Babylonian oppikirja [PDF saatavissa minulta]
- Black, J., George, A., Postgate, N. 2000: A Concise Dictionary of Akkadian. Harrassowitz Verlag.

Näitä voi myös lukea:
– Huehnergard J. 2011: Akkadian Grammar [PDF]
– Gelb, I.J. 1952/1961: Old Akkadian writing and grammar. [PDF]
– Buccellati, G. 2011: A Structural Grammar of Babylonian. Harrassowitz Verlag.
– Labat R. 1995 5th ed: Manuel d'Epigraphie Akkadienne: [PDF]

Monisteita

– Bob Whitingin nuolenpäätaulukko [PDF]
– Bob Whitingin perussanasto [PDF]
– Bobin vanhat kurssisivut [PDF]
– Assyria vs. Babylonia piirteitä [PDF]

Linkkejä

– ePSD (täältä voi hakea nuolenpäämerkkejä) [HTML]
– ETCSL:n merkkilista [HTML]

Luentokalvot

– Luento 2: Nominit [PDF]
– Luento 3: Omistus [PDF]
– Luento 4: Juuri [PDF], [lista juurista]
– Luento 5: Persoonataivutus ja syntaksia [PDF]
– Luento 6: Demonstratiiveja [PDF]
– Luento 7: Verbaaliadjektiivi ja statiivi [PDF]
– Luento 8: Verbisuffikseja [PDF]
– Luento 9: Heikkoja verbejä [PDF]
– Luento 10: Heikkoja verbejä II [PDF]
– Luento 11: Relatiivilause [PDF]

Ylimääräiset luentokalvot

– Erikoisia monikoita [PDF]
– Prepositioita [PDF]

Tekstejä

– Hammurabi [translitteraatio], [nuolenpäät], [sanastoa], [transkriptio ja käännös]
– Hammurabi II [translitteraatio], [transkriptio ja käännös]

Ratkaisuja tehtäviin

– Kirjan luvut 2-4 [PDF]
– Kirjan luvut 5-7 [PDF]
– Kirjan luvut 8-10 [PDF]
– Kertaus 2 [PDF]


[takaisin - tār arkiš - back]