Yleisen kielitieteen peruskurssi Cyk110

14 luentokertaa + tentti (30 t)                                                  

 

Luennot:

·      ma 16-18 päärak. sali 5, to 16-18 päärak. s. 12

·      Tentti ma 24.10. klo 16-19 päärakennuksen salissa 13.

 

Uusintakuulustelut:

·      to 17.11. klo 14–17 päärakennus sali 13 sekä

·      to 12.1.2006 klo 14-17 päärakennus sali 6.

·      Näihin tentteihin ilmoittaudutaan kirjoittamalla nimi laitoksen ilmoitustaululle tulevaan listaan tenttiä edeltävän viikon perjantaihin klo 14 mennessä.  (Laitos: Siltavuorenpenger 20 A, 3. kerros)

 

·      Vastaanotto: ti 12-13, Siltavuorenpenger 20 A, 3. kerros, huone 324.

·      E-mail: aairola@ling.helsinki.fi


Kurssin suorittaminen:

·      2 op:

-        luennot + vähintään 8 palautettua harjoitustehtävää

·      3 op:

-        luennot + vähintään 8 palautettua harjoitustehtävää (1.5 op) + F. Karlsson, Yleinen kielitiede (1998-2004, uudistettu laitos), luvut 1-7 sekä luvusta 10 sivut 259-267 (ensimmäinen painos luku 10 sivut 241-248) (1.5 op)

·      5 op:

-        luennot + vähintään 14 palautettua harjoitustehtävää (2 op) + Karlssonin kirja kokonaan (2.5 op) + essee (0.5 op)

 

·      CYK110 2 op:n laajuisena on tarkoitettu kieliteknologeille, kieliaineet voivat käyttää 3-5 op:n muunnoksia, tarvittaessa myös 2 op:n.


·      Kaikille pakolliset 8 harjoitustehtävää monisteesta:
Fonologia: teht. 6 ja 7
Morfologia: teht. 10 ja 11
Syntaksi: teht. 12 ja 15
Semantiikka: teht. 19 ja 20.


·      Ne jotka suorittavat kurssin 5 op:n laajuisena, tekevät 8 pakollisen harjoituksen lisäksi monisteesta 6 vapaasti valittavaa lisätehtävää. Nämä on myös palautettava.


·      5 op:n suoritukseen kuuluvan esseen aiheet annetaan ma 17.10 (13. luento). Viimeinen palautuspäivä on taukoviikon jälkeinen maanantai 31.10..


ESSEET

Valitse toinen alla olevista aiheista ja laadi siitä korkeintaan 3 - 4 sivun pituinen essee Karlssonin kirjan pohjalta. Jos käytät muita lähteitä, muista mainita ne.

Esseiden palautus: ma 31.10. esim. sähköpostitse.

1) Mitä tarkoitetaan käsitteillä teksti ja diskurssi? Minkälaisia kysymyksiä diskurssianalyysi tutkii?

2) Kieltä tutkitaan usein järjestelmänä, irrallaan puhujasta ja kuulijasta. Kuitenkin kielen olemukseen kuuluu vaihtelu. Mitkä tekijät tuottavat vaihtelua kieleen?


·      Harjoitustehtävät palautetaan kirjallisesti luennon yhteydessä. Jos et pääse luennolle, tehtävän voi palauttaa myös s-postitse osoitteeseen aairola@ling.helsinki.fi tai laitoksella olevaan postilokerooni (S20A 3. kerros).


Kurssin sisältö:

 

·      Yleiskatsaus luonnollisten kielten ominaisuuksiin, mm:

o    kielen rakenteen osa-alueet:

o      fonetiikka

o      fonologia

o      morfologia

o      syntaksi

o      semantiikka

o      pragmatiikka

 

o    kielten sosiaalinen, alueellinen ja ajallinen variaatio.

 

·      Kielitypologisen näkökulman esiin tuominen.

 

·      Tavoitteena on hallita kielitieteen perusterminologia sekä kehittää valmiuksia kielten analysointiin ja kuvaamiseen.

 

·      Luennot

·      1. luento ma 5.9.05, kalvot

·      2. luento to 8.9.05, kalvot + kollokaatiot 'poliisi', 'mies', 'nainen'

·      3. luento ma 12.9.05, kalvot

·      4. luento to 15.9.05, kalvot

·      5. luento ma 19.9.05, kalvot

·      6. luento to 22.9.05, kalvot + morfeemianalyysitehtävä (katsotaan ensi ma 26.9. luennolla)

·      7. luento ma 26.9.05, kalvot

·      8. luento to 29.9.05, kalvot

·      9. luento ma 3.10.05, kalvot

·      10. luento to 6.10.05, kalvot

·      11. luento ma 10.10.05, kalvot

·                                     lisäys

·                                     puukuvaimet edellisen tiedoston esimerkkeihin

·      12. luento to 13.10.05, kalvot

·                                     puukuvaimet viime kerran esimerkkilauseisiin q) ja r)

·      13. luento ma 17.10.05, kalvot
                                         Ohjeita puiden piirtämiseen, teht. 15

·      14. luento to 20.10.05, kalvot

·      TENTTI ma 24.10.05 klo 16-19 päärakennuksen salissa 13

 

·      Harjoitustehtävät


·      3. luento ma 12.9.05: monisteen tehtävä 1. Palautus: to 15.9.

·      4. luento to 15.9.05: monisteen tehtävä 4. Katsotaan seuraavalla luennolla ma 19.9.

·      5. luento ma 19.9.05: monisteen tehtävä 6. Palautus: to 22.9.05.

·      6. luento to 22.9.05: monisteen tehtävä 7. Palautus: ma 26.9.05.

·      7. luento ma 26.9.05: monisteen tehtävä 10. Palautus: to 29.9.05.

·      8. luento to 29.9.05: monisteen tehtävä 11. Palautus: ma 3.10.05.

·      9. luento ma 3.10.05: Ei harjoitustehtäviä.

·      10. luento to 6.10.05: monisteen tehtävä 12. Palautus: ma 10.10.05

·      11. ma luento 10.10.05: monisteen tehtävä 15. Palautus: to 13.10.05

·      12. luento to 13.10.05: monisteen tehtävät 19 ja 20 (viimeiset kaikille pakolliset tehtävät). Palautus viimeistään to 20.10.05. - Myös 5 op:n suoritukseen kuuluvien 6 valinnaisen tehtävän palatuspäivä on 20.10.

·      13. luento ma 17.10.05.

·      14. luento to 20.10.05.

·      Tentti ma 24.10. klo 16-19 päärakennuksen salissa 13.