TILANTEIDEN LUOKITTELU                                  (k_18)

 

 

Tilanteita, joihin puhujat lausumillaan viittaavat, on ryhmitelty erilaisten kriteerien mukaan, esim:

 

·      onko kyseessä samanlaisena jatkuva vai muuttava tila

·      onko tila hetkellinen vai pitkäaikainen

·      onko se toistuva vai ainutkertainen

·      osoitetaanko tilan alku- tai päätepiste

·      onko mukana aktiivinen agentti vai ei

·      johtaako tila muutokseen

·      jne.

 

 

 

Verbeillä on erilainen aspektiluonne, ts. verbit eroavat sen mukaan, minkälainen sisäinen aikajakauma niillä teoilla ja tilanteilla on, joihin verbillä viitataan.


 

 

Vendlerin (1967) luokitus (vrt. esim. Vilkuna 1996):

 

TILA                state

Tilat ovat epädynaamisia, “niiden aikana ei tapahdu mitään”, ne voivat periaatteessa jatkua loputtomiin:

olla (jonkinlainen), asua, sijaita, maata, tietää, rakastaa

SAAVUTUS achievement

Saavutukset ovat punktuaalisia tapahtumia, ne fokusoivat tapahtuman päätepisteeseen:

löytää, huomata, tupsahtaa, saapua, tunnistaa

TOIMINTA  activity

Rajaamaton, jatkuva prosessi:

hölkätä, kävellä, ajaa autoa

SUORITUS accomplishment

Rajattu, päätepisteeseen johtava prosessi:

kävellä kotiin, kirjoittaa kirje, maalata talo

 

 


Käsitteitä (määritelmät ja esimerkit Leino 1991:152-153):

 

 

teelinen

Sellainen dynaaminen tilanne, joka johtaa selvästi osoitettavissa olevaan päätepisteeseen; tämän päätepisteen jälkeen tilanne ei enää voi jatkua:

1.

a) Maalari maalaa taloa.

b) Pekka ui rantaan.

c) Paavo silittää paidan.

ateelinen

Tilanne, johon ei kuulu tällaista luontaista päätepistettä.

2.

a) Maalari maalaa.

b) Pekka ui.

c) Akka silittää kissaa.

(vrt. Akka silittää kissan.)

rajattuus

 

 

 

Ryhmän 1 lauseiden esittämät tilanteet voivat jatkua vain siihen saakka, kunnes (teelinen) päätepiste on saavutettu, esim. kunnes talo on maalattu.

 

Partitiiviobjekti osoittaa, että toiminta on kesken (1a).

Akkusatiiviobjekti osoittaa, että päätepiste on saavutettu (1c).

 

Ryhmän 2 lauseista puolestaan puuttuu päätepiste, tilanne voi siis periaatteessa jatkua muuttumattomana kuinka kauan tahansa.