Tehtävä 5 (Orvokki Heinämäki)

 

Mainitse vähintään 5 adjektiivia, jotka eivät ole luontevia komparatiivissa eivät intensifioivan adverbin (esim. erittäin, tosi, melko) kanssa.