Semantiikan ja pragmatiikan harjoituskurssi Cyk150

Kevät 2006/Anu <aairola@ling.helsinki.fi>

 

 

Yhteystietoni

·        S-posti: aairola@ling.helsinki.fi tai anu.airola@helsinki.fi

·        Puhelin: (09) 191 20315

·        Vastaanotto: ti klo 12-13, huone 324 (S20A)Muutoksia opetukseen

·        Tiistaina 11.4. EI ole luentoa sairasloman takia.
Seuraava luento on pääsiäisloman jälkeen to 20.4.

 

 

Luennot

·        14 luentokertaa (viim. kerralla tentti)

·        Kurssin aika: ti ja to klo 14-16.

·        Kurssin paikka: ti K6 (Kirkkokatu 6) ls 312, to S20A ls 334D.

·        Pääsiäisloma to 13.3. – ke 19.3.

·        Kurssin alkamis- ja päättymisajat: 14.3.   4.5. (9.5.)

 

 

Uutta tietoa luentokuulustelusta

·        TENTTI pidetään to 4.5. klo 12-16 Siltavuorenpenger 20C sali 2.

·        Kurssin laajennukseen kuuluvan kirjallisuuden kuulustelee Anu A.


Pakolliset harjoitustehtävät

·        Seuraavien harjoitustehtävien tekeminen on edellytyksenä tenttiin tulolle: 1A, 1B, 2, 4, 8 ja 9.


Korjauksia 3 op:n ja 7 op:n suorituksiin

·        3 op:n kirjallisuus: Saeedista vain luvut 1-8. Luku 9 jää pois.

·        7 op:n kirjallisuus: vain 2 kirjaa luetelluista: Dirven & Verspoor, Taylor, Goddard.

 

 

Kurssin suorittamiseen kuuluu

 

2 op (1 ov)

·        Luennot (30 t)

·        Vähintään 15 palautettua harjoitustehtävää. Tehtävien tekeminen on edellytyksenä tenttiin osallistumiselle.

·        2 op:n tentti sisältää luennot ja harjoitustehtävät.

 

3 op (2 ov)

·        Luennot (30 t)

·        Vähintään 15 palautettua harjoitustehtävää.

·        Kirjallisuus: Saeed, Semantics, luvut 1-9.

·        3 op:n tentti sisältää luennot, harjoitustehtävät ja oheiskirjallisuuden. Osan tentistä voi korvata lyhyehköllä suullisella esityksellä.

 

5 op

3 op:n lisäksi:

·        Saeed, luvut 9-11 (1 op)

·        G. Yule, Pragmatics (1 op)

 

7 op

5 op:n lisäksi:

·        R. Dirven & M. Verspoor, Cognitive Explorations of Language (2. painos), luvut 1-2, 4 ja 6-8 (1 op)

·        J. Taylor, Linguistic Categorization: Prototypes in Linguistic Theory, (2. painos), luvut 1-7 ja 14 (1 op)

·        C. Goddard, Semantic Analysis. A Practical Introduction (1 op)

 

Kaikki kirjatentit kuulustelee Orvokki Heinämäki.

 

5 tai 7 op:n suoritukseen kuuluvan kirjallisuuden voi suorittaa luentokuulustelun yhteydessä, tiedekunnan tenttipäivinä tai laitoksen uusintakuulustelussa.

 

 

Uusintakuulustelut

·        Kevään kurssien uusintakuulustelu pidetään to 30.3.2006 klo 14-17 päärakennuksen salissa 6. Uusintakuulusteluun ilmoittaudutaan kirjoittamalla nimi laitoksen ilmoitustaululla olevaan listaan viimeistään pe 24.3.2006 klo 14 mennessä.

·        Laitoksen kesätentti pidetään ke 7.6.2006 klo 9-12. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

 

 

Kurssin aihealueita

 

Semantiikkaa

 

·        Mitä on lingvistinen semantiikka? (Semantiikka vs. semiotiikka, muita lähitieteitä)

·        Semantiikka vs. pragmatiikka

·        Sana- vs. lausesemantiikka

·        Peruskäsitteitä (esim: referenssi, sense; ilmaus, lause, propositio ym.)

·        Prototyypit, perustason käsitteet (testit); prototyyppikategoriat vs. klassiset piirrekategoriat (binaariset merkityspiirteet)

 

Leksikaalista semantiikkaa

·        Leksikaaliset relaatiot

·        Leksikon rakenne – WordNet (mallintaa mentaalista leksikkoa); hierarkkisuus

·        Miten leksikaaliset relaatiot näkyvät tekstissä à koherenssi

·        Kuvauskeinoja (leksikaalinen dekompositio: semanttiset primitiivit; piirteet, metakieli – esim. Wierzbicka: The Natural Semantic Metalanguage (NSM))

·        Kognitiivinen semantiikka

 

Lausesemantiikkaa

·        Mitkä kategoriat kielissä kieliopillistuvat?

·        Tilannetyypit

·        Semanttiset roolit (syntaksin ja semantiikan välinen rajapinta; sijat ja niiden kuvaus)

·        Aspekti (ja tempus)

·        Modaalisuus ja evidentiaalisuus

 

Pragmatiikkaa

Kontekstuaalisuus

·        erilaiset kontekstit (esim: kielellinen, diskurssi, yhteinen tieto, maailmantieto)

·        deiksis ~ indeksiset ilmaukset

-         endofora ja eksofora

-         aikadeiksis (tempus)

-         spatiaalinen deiksis (demonstratiivideiksis)

-         persoonajärjestelmät (eri kielissä)

-         sosiaalinen deiksis

-         anafora ja katafora

 

Mikropragmatiikkaa

·        puheaktit

·        performatiivit

·        epäsuorat puheaktit

·        konversationaaliset implikatuurit

 

 

Harjoitustehtävät

 

Kalvot

ti 14.3.06

to 16.3.06

ti 21.3.06

to 23.3.06

ti 28.3.06
Perustason käsitteet
Kognitiiviset mallit
Sanojen merkityspotentiaali

to 30.3.06

to 4.4.06

to 6.4.06
Asiaintilojen luokittelu
Staattiset tilat vs. dynaamiset tilanteet

to 20.4.06
Semanttiset roolit
Dowtyn protoroolit
Dowty: inkrementaali teema

ti 25.4.06
Subjektihierarkia
Modaalisuus
Evidentiaalisuus
Esimerkki evidentiaalisuudesta tuyucan kielessä
Presuppositio ja looginen seuraus

to 27.4.06
Pragmatiikkaa, puheaktit ym.
Epäsuorat puheaktit
Esimerkki epäsuoran puheaktin tulkinnasta

ti 2.5.06
Keskusteluimplikatuurit
Tannen: metaviestit
Kohteliaisuusteorioista

 

Harjoitustehtävien palautusaikataulu

·        to 16.3. tehtävä 1A

·        ti 21.3. tehtävät 1A ja B

·        to 23.3. tehtävät 2 ja 4

·        ti 28.3. tehtävä 8

·        to 30.3. Ei harjoitustehtäviä

·        Tehtävä 9 (annettu 30.3.), palautus pääsiäisen jälkeen to 20.4.

·        to 6.4. tehtävä 2, ks. ti 4.4. luennon kalvot, tehtävät löytyvät tiedoston lopusta

·        ti 11.4. EI ole luentoa sairasloman takia

·        ti 25.4. tehtävä 10

·        to 27.4. Ei harjoitustehtäviä

·        ti 2.5. Ei harjoitustehtäviä