Yhteenveto luennolla 21.3. tehdystä merkitystehtävästä

 

Pustejovsky 1995 (85). Oletus, jonka mukaan leksikaalis-semanttinen rakenne voidaan määritellä neljän selittävän tason/osion avulla

 

1. Perustava/olennainen taso: olion/objektin ja sen osien välinen suhde

      i.          materiaali

      ii          paino

      iii         osat ja komponentit

 

2. Muodollinen/muotoa koskeva taso:

se, mikä erottaa objektin/olion suuremmasta oliojoukosta

      i           orientaatio

      ii          koko

      iii         muoto

      iv         ulotteisuus

      v          väri

      vi         paikka, sijainti

 


3. Teelinen taso:

Objektin/olion tarkoitus ja funktio

i     Tarkoitus, joka agentilla on, kun hän tekee jonkin teon

ii    Sisäänrakennettu funktio tai päämäärä joka spesifioi tietyn toiminnan

 

4. Agentiivinen taso:

Tekijät, jotka vaikuttavat objektin alkuperään tai ’olemaan tulemiseen’

 

 


Sademetsä

 

1. Osa-kokonaisuussuhteet

            - elollinen ja eloton luonto (materiaali)

- eloton luonto (materiaali)

      - maaperä (osat)

      - ilma

      - vesi

- elollinen luonto (materiaali)

      - eläinkunta (osat)

            - linnut

            - matelijat

            - nisäkkäät

            - hyönteiset

            - myös ihminen

- kasvikunta (materiaali)

      - puita (osat)

      - pensaita

      - kukkia

      - sammalia ym.


2. Muoto ym.

- rajattu alue (muoto) 

- esiintyy tropiikissa (sijainti)

      - kostea (muita attribuutteja)

      - kuuma

      - sadekausia

 

3. Funktio

      - useat lajit elävät symbioosissa

      - turvaa maapallon hapensaannin

 

Lisäksi:

      - ihmisen vaikutuksen takia ehtyvä luonnonvara

 

 


Laskuvarjo

1. Osa-kokonaisuussuhteet

      - kangas (materiaali)

 

2. Muoto ym.

      - iso (koko)

      - pakattu (muoto, ulotteisuus)

 

3. Funktio

- puetaan (pakattuna) selkään

      - ihmiset tulevat turvallisesti alas taivaalta

      - siinä roikutaan

      - suuren pinta-alansa vuoksi hidastaa pudotusta

     

 


Mäyräkoira

1. Osa-kokonaisuussuhteet

      - elollinen (materiaali)

      - neljä jalkaa (osat ja komponentit)

      - terävä kuono

      - luppakorvat

 

2. Muoto ym.

      - lyhyet jalat (koko)

      - pitkähkö vartalo (muoto)

      - lyhytkarvainen (muita attribuutteja)

 

3. Funktio

      - haukkuu

 

 


Lepakko

1. Osa-kokonaisuussuhteet

      - elollinen/nisäkäs (materiaali)

      - siivekäs (osat)

 

2. Muoto ym.

      - siivekäs (muoto)

      - muistuttaa hiiriä (muita attribuutteja)

      - yöeläin

 

3. Funktio

      - lentää

      - käyttää ultraääniä suunnistukseen

 

 


Hammaspeikko

1. Osa-kokonaisuussuhteet

      - mielikuvitusolento (materiaali)

 

2. Muoto ym.

      - pieni (koko)

      - suu (sijainti)

 

3. Funktio

      - lapsien pelottelu

      - poraa reikiä hampaisiin

 

4. Agentiivisuus

      - vanhemmat ’luovat’

 

 


Mansikka

1. Osa-kokonaisuussuhteet

      - marja (materiaali)

 

2.  Muoto ym.

      - suurempi kuin useammat marjat (koko)

      - punainen (väri)

      - ei kasva puissa (sijainti)

      - ei kasva pensaissa (sijainti)

      - makea (muita attribuutteja)

 

3. Funtio

      - syötävä

 

 


Pilvi

1. Osa-kokonaisuussuhteet

      - vesihöyrymuodostelma (materiaali)

 

2. Muoto ym.

      - erikokoisia (koko)

      - erimuotoisia (muoto)

      - erivärisiä (väri)

      - us. valkoisia tai harmaita (väri)

      - taivas (paikka)

 

3. Funktio

      - satavat vettä

      - peittävät auringon

 

Lisäksi metaforinen merkitys ”olla pilvessä”