Perustason käsitteet

 

Psykologisesti kaikkein perustavin taso; taksonomisten hierarkioiden keskellä, esim:

 

YLÄKÄSITE    eläin         huonekalu

PERUSTASO   koira        tuoli

ALAKÄSITE   noutaja    keinutuoli

 

 

Ks. Lakoff, George 1987. Women, Fire, and Dangerous Things. What Categories Reveal about the Mind. The University of Chicago Press: Chicago.

 

 

PERUSTASO ON (Ks. Rosch ym. 1976 / Lakoffin 1987 mukaan):

 

·       Hierarkian ylin taso, jolla kategorian jäsenillä on samanlainen havaittava muoto

·       Ylin taso, jolla yksi mentaalinen mielikuva voi vastata koko kategoriaa

·       Ylin taso, jolla kategorian jäsenten kanssa toimittaessa käytetään samanlaisia motorisia liikkeitä

·       Taso, jolla koehenkilöt nopeimmin tunnistavat kategorian jäsenet

·       Kielen taajakäyttöisimpien sanojan taso

·       Taso, jonka lapset nopeimmin oppivat ymmärtämään ja nimeämään

·       Taso, joka ensimmäiseksi ilmestyy jonkin kielen leksikkoon

·       Taso, jota vastaavat sanat ovat lyhimpiä

·       Taso, jota vastaavia sanoja käytetään neutraaleissa konteksteissa (esim. Kuistilla on koira vs. Kuistilla on nisäkäs vs. Kuistilla on karkeakarvainen mäyräkoira.)

·       Taso, jolla suurin osa tietoamme organisoituu