Modaalisuus

 

 

Episteeminen modaalisuus – kieli informaationa; ilmaisee puhujan asennoitumista sanottavaansa.

 

 

EPISTEEMINEN ASTEIKKO

 

Ø mahdollisuus (possibility)

Ø todennäköisyys (probability)

Ø välttämättömyys (necessity)

 

 

Puhuja tietää tai luulee proposition olevan tosi tai epätosi:

 

Matti

voi

olla hyvä kirjoittaja.

Matin

täytyy

 

Matti

varmaan

on hyvä kirjoittaja.

 

 


Deonttinen modaalisuus – kieli toimintana; ilmaisee pakkoa ja täytymistä.

 

 

DEONTTINEN ASTEIKKO

 

Ø lupa (permission)

Ø pakko (obligation)

Ø vaatimus (requirement)

 

 

Deonttisesti jotakin voidaan tehdä, koska se on luvallista tai sallittua, tai jotakin on pakko tehdä, koska se on velvollisuus.

 

Matti

voi

tulla huomenna.

 

saa

 

Matin

pitää

 

 

on pakko