LEKSIKAALISIA RELAATIOITA

30.3.06 (6. luento)

 

 

POLYSEMIA

- kielellisen merkin monitulkintaisuus

- Esim. juosta:

a)      Maikki juoksee.

b)      Maikki juoksee 100 metrin aitoja.

c)      Maikin sukassa juoksee silmä.

d)      Palkka juoksee säännöllisesti tilille.

e)      Vesi juoksee hanasta.

f)       Maikin hevonen juoksi palkinnoille ym.

 

- etymologisesti polysemiassa on kyse siitä, että samalle sanalle on historian kuluessa kehittynyt eri merkityksiä mm. metaforisen laajentumisen kautta, esim. hiiri ’pieni jyrsijä’ ja hiiri ’tietokoneen osa’

- toisaalta on kysymys kielenpuhujan intuitiosta; mieltääkö puhuja esim. sanat kurkku ’kasvi’ ja kurkku ’ruumiinosa’ saman sanan polyseemisiksi varianteiksi vai kahdeksi eri sanaksi

 

HOMONYMIA

- kahdella sanalla on sama muoto, mutta eri merkitys

- homonyymien on oltava etymologisesti eri sanoja

 

SYNONYMIA

- sanojen samamerkityksisyys

- täydellinen synonymia edellyttäisi sitä, että sanat olisivat vaihdettavissa kaikissa konteksteissa ilman, että ilmauksen merkitys muuttuu

Esim. hoikkalaiha

a)      oot kamalan laiha – Toi sopii sulle tosi hyvin ku oot niin hoikka.

b)      Onpas laihaa kahvia – Onpas hoikkaa kahvia.

 

HYPONYMIA

- Merkitysten hierarkkisia alistussuhteita

- Hyponyymi = alakategoriaan kuuluva sana

- Hyperonyymi  = yläkategoriaan kuuluva sana

 

ANTONYMIA - vastakohtasuhteet

a) lajivastakohdat l. komplementaariset vastakohdat

Esim:

tosi > < epätosi

elävä > < kuollut

mies > < nainen

- eivät yleensä ole komparoitavissa

- jos toisen termin kieltää, sitoutuu toiseen: Maikki ei ole mies > Maikki on nainen

 

b) astevastakohdat

- jatkumon kaksi ääripäätä

Esim:

kylmä - - - kuuma

helppo - - - vaikea

- yleensä komparoitavissa

 

REVERSSIT (reverses)

- kuvaavat liikettä eri suuntiin

Esim:

            vetää > < työntää

            nostaa > < laskea

 

KONVERSSIT (converses)

- kaksi termiä, jotka kuvaavat jonkin asiantilan eri näkökulmista

Esim:

            Maikki on Matin esimies > < Matti on Maikin alainen

            Maikki omistaa tuon komean hevosen > < Tuo komea hevonen kuuluu Maikille

 

MERONYMIA tai PARTONYMIA

- osa-kokonaisuus –suhde

Esim:

            käsi on holonyymi, sormi on meronyymi

tai

            sormi on holonyymi ja kynsi meronyymi

 

ATTRIBUUTIO

- olion ominaisuuksia

Esim. talon ominaisuuksia ovat

a)      koko

b)      moni- tai yksikerroksisuus

c)      materiaali

d)      väri ym.

 

KOLLOKAATIO

- kahden termin yhteisesiintyminen (kollokaatio on tilastollinen suure)

Esim:

a)      neula ja lanka

b)      lusikka ja haarukka

c)      kaunotar ja hirviö

d)      kuin kissa ja koira