Puut (tehtävä 15)

 

1) Eeva löysi tämän sienen vanhan koivun alta.

 

- Analysoidaan lauseen lausekerakenne, lihavoidaan pääsanat.

- Alapuolisella rivillä on jokaisen sanan sanaluokkakategoria.

- Lauseke nimetään pääsanan sanaluokkakategorian mukaan.

 

 

 

 

 

[PP

 

       ]]

[NP    ]

[VP

[NP

           ]

[NP

           ]

 

[Eeva]

[löysi

[tämän

sienen]

[vanhan

koivun]

alta]

[N     ]

[V

[Pron

N        ]

[A

N

Postp]]

 

Kirjoitetaan piirtämisen avuksi lausekerakennesäännöt, jotka kuvaavat lauseen 1.

 

S --> NP VP

VP --> V NP PP

NP --> (Pron) (AP) N

PP --> NP Postp

AP --> A

 

Lausekerakennesäännöstön perusteella nähdään, että

- noodi S dominoi vain kahta noodia, NP:tä ja VP:tä

- VP dominoi vain noodeja V, NP ja PP

- PP:n pakollinen täydennys on NP, jota siis noodi PP dominoi

 

Puukuvain

 

 

 

2) Nuo silitysraudat toimivat ilman sähköä.

 

[NP

                    ]

[VP

[PP

          ]]

[Nuo

silitysraudat]

[toimivat

[ilman

sähköä]

[Pron

N                 ]

[V

[Prep

N        ]]

 

Lausekerakenne säännöt:

 

S --> NP VP

VP --> V PrepP

NP --> (Pron) N

PrepP --> Prep NP

 

 

 

 

3) Many people live in very small apartments.

 

 

 

 

 

[AP

        ]

 

[NP

           ]

[VP

[PrepP

[NP

        

                  ]]]

[Many

people]

[live

[in

[very

small]

apartments]]]

[Q

N        ]

[V

[Prep

[ad-A

A      ]

N                ]]]

 

Q = kvanttori

 

S --> NP VP

VP --> V PrepP

NP --> (Kvantt.) (AP) N

PrepP --> Prep NP

AP --> ad-A A