Contact

Dept. of Modern Languages
General Linguistics
P.O. Box 24
Unioninkatu 40
00014 University of Helsinki

Tel. +358 (050) 415 0238
Fax +358 (09) 191 28313

Cicero learning network

Publications

  2011

 1. Huttunen, K., Lennes, M., Vainio, M. & Mäki-Torkko, E. (in press) Suomen kielen erityispiirteitä. In K. Laitakari & M. Luotonen (eds.), XXXII Valtakunnalliset audiologian päivät, 7.-8.4.2011 Oulu, Finland. Helsinki: Finnish Audiological Society.
 2. Lennes, M. (2011) Speech Corpus Toolkit for Praat - Basic steps in annotating, querying and analysing two corpora of conversational Finnish with Praat scripts. Poster presented at New Tools and Methods for Very-Large-Scale Phonetics Research (VLSP-2011) 28.-30.1.2011, Philadelphia, USA.
  Download poster (A4 version, PDF)
 3. 2010

 4. Aho, E. (2010) Spontaanin puheen prosodinen jaksottelu. PhD thesis, University of Helsinki. E-thesis

 5. Lennes, M. (2010) Book review: Suomi, K., Toivanen, J. & Ylitalo, R., Finnish sound structure. Phonetics, phonology, phonotactics and prosody. Oulu: University of Oulu, 2008. Puhe ja kieli 30, 121-124.
 6. Lennes, M. & Toivola, M. (2010) Book review: Puhuva ihminen - puhetieteiden perusteet (Aaltonen, O., Aulanko, R., Iivonen, A., Klippi, A., Klippi, A. & Vainio, M., eds.), Helsinki: Otava, 2009. Puhe ja kieli 30 (4), 249-252.
 7. Lennes, M. & Toivola, M. (2010) Puhekorpus taipuu moneen. Presentation at the workshop Metodit L2-korpustutkimuksessa held at the AFinLA symposium 12.-13.11.2010, Vaasa, Finland.
 8. Toivola, M., Lennes, M., Korvala, J. & Aho, E. (2010) A longitudinal study of speech rate and pauses in non-native Finnish. Presented at New Sounds 2010, 1-3 May, Poznan, Poland, to be published by Peter Lang.
 9. Toivola, M., Lennes, M., Korvala J. & Aho, E. (2010) Artikulaationopeuden ja tauotuksen kehitys aikuisten maahanmuuttajien puhumassa suomessa. Poster presented at Fonetiikan Päivät 2010, Mekrijärvi, Finland.
 10. 2009

 11. Toivola, M., Lennes, M. & Aho, E. (2009) Speech rate and pauses in non-native Finnish. Proceedings of Interspeech 2009, Brighton, UK, pp. 1707-1710.
 12. Lennes, M. (2009) Segmental features in spontaneous and read-aloud Finnish. In: de Silva, V. & Ullakonoja, R., eds., Phonetics of Russian and Finnish, 145-166. Frankfurt am Main: Peter Lang.
 13. Toivola, M., Lennes, M. & Aho, E. (2009) Onko maahanmuuttajan vieraalla aksentilla väliä? In: O'Dell, M. L. & Nieminen, T., eds., Fonetiikan päivät 2008. Fonetiikan päivillä Tampereen yliopistossa 11.-12.1.2008 pidetyt esitelmät. Tampere Studies in Language, Translation and Culture, Series B 3, 73-78. Tampere: Tampere University Press.
  Full proceedings
 14. Lennes, M., Aalto, D. & Palo, P. (2009) Puheen perustaajuusjakaumat: Alustavia tuloksia. In: O'Dell, M. L. & Nieminen, T., eds., Fonetiikan päivät 2008. Fonetiikan päivillä Tampereen yliopistossa 11.-12.1.2008 pidetyt esitelmät. Tampere Studies in Language, Translation and Culture, Series B 3, 147-155. Tampere: Tampere University Press.
  Full proceedings
 15. 2008

 16. Aho, E. & Toivola, M. (2008) Venäläisten maahanmuuttajien suomen prosodiasta. Virittäjä 112, 3-23.
  Abstract
 17. Toivola, M., Lennes, M. & Aho, E. (presentation) Maahanmuuttajat äänessä - onko vieraalla aksentilla väliä? Suomi toisena kielenä ja monikielisyys 1.-2.2.2008, Jyväskylä, Finland.
 18. O'Dell, M., Lennes, M. & Nieminen, T. (2008) Hierarchical levels of rhythm in conversational speech. Proceedings of Speech Prosody 2008, 355-358.
 19. -->