Yhteystiedot

Nykykielten laitos
Yleinen kielitiede
PL 24
Unioninkatu 40
00014 Helsingin yliopisto

Puhelin +358 (050) 415 0238
Faksi +358 (09) 191 28313

Cicero learning network

ProoF - Maahanmuuttajien suomen kielen ääntäminen

Foneettinen pitkittäistutkimus suomen oppimisesta toisena kielenä

Maahanmuuttajien määrä Suomessa kasvaa jatkuvasti. Monilla heistä on vaikeuksia esimerkiksi saada koulutustaan ja osaamistaan vastaavaa työtä. Syynä saattaa olla muun muassa puutteellinen kielitaito. Vaikka maahanmuuttaja puhuisikin ymmärrettävää suomea, hänen puheessaan esiintyy usein vieras aksentti, joka saattaa häiritä tai jopa ärsyttää kuulijaa.

Monet suomalaiset ajattelevat, ettei suomen kielen ääntämistä tarvitse opettaa, vaan riittää, että puhe on ymmärrettävää. Suomen kieltä opiskelevalla pitäisi kuitenkin halutessaan olla mahdollisuus parantaa ääntämistään, mutta tähän liittyvää tietoa ei juuri nykyisissä suomen kielen oppikirjoissa ole. Suomen ääntämistä toisena tai vieraana kielenä on toistaiseksi tutkittu vähän. Puhujan kielellisen ja sosiaalisen taustan tiedetään jossakin määrin vaikuttavan vieraan aksentin ominaispiirteisiin, mutta näitä vaikutuksia ei tunneta tarkasti.

Tämän tutkimushankkeen tavoitteena on tutkia aikuisten maahanmuuttajien suomen ääntämistä. Tätä tarkoitusta varten äänitetään joukko näytteitä erikielisten maahanmuuttajien puhumasta suomesta. Tavoitteena on tutkia ainakin kymmenen eri kielen puhujia. Aineiston avulla vertaillaan puhujien äidinkielen ja muiden taustatekijöiden vaikutusta heidän ääntämiseensä. Lisäksi seurataan erityisesti äidinkieleltään venäjää, kiinaa, thaita ja vietnamia puhuvien aikuisten maahanmuuttajien suomen ääntämisen kehitystä useiden vuosien ajan.

Lähtökohtana on arkinen puhuttu suomi, kielimuoto jota ei kielioppikirjoissa tai foneettisesti ole paljoakaan kuvattu, mutta jonka maahanmuuttajat päivittäin kohtaavat. Yhtenä tavoitteena on saada aikaiseksi arkisen puhesuomen ääntämisen perustava kuvaus ja selvittää, paljonko ääntäminen ja kirjoitusasu eroavat toisistaan.

Tutkimushankkeen päätteeksi julkaistaan uusi, toisen kielen opettajille ja opiskelijoille suunnattu helppotajuinen suomen kielen fonetiikan ja ääntämisen oppikirja sekä sitä tukeva verkkosivusto. -->