Yleinen kielitiede
Helsingin Yliopisto | Humanistinen tiedekunta

Yleisen kielitieteen laitos- Siltavuorenpenger 20A 00014 Helsigin Yliopisto
Yleisen kielitieteen laitos

YHTEYSTIEDOT
> Henkilökunta
OPINNOT
> Opetus 2009-2010
> Opetus 2008-2009
> Opetus 2007-2008
> Opetus 2006-2007
> Opetus 2005-06
Tutkintovaatimukset 2009-2011 > Tutkintovaatimukset 2007-2009
> Tutkintovaatimukset 2005-2007
> Tutkintovaat. vanha
> Siirtymäsäännöt
> Opintojaksojen vastaavuudet
> Opiskeluoikeus
JATKO-OPISKELU
TUTKIMUS

Yleisen kielitieteen oppiaine kuuluu 1.1.2010 alkaen nykykielten laitokseen. Yleisen kielitieteen uusi kotisivu on tässä.
Tietoa yleisestä kielitieteestä
Kuvaus tieteenalasta ja linkkejä
Suoritetut tutkinnot
> Väitöskirjat
> Lisensiaatintyöt
> Gradut
> Huk-tutkinnot
> Yleinen kielitiede pää- ja sivuaineena vuosina 1998-2002 valmistuneiden tutkinnoissa (Pdf)
Muuta
>Ohjeita opiskelijoille