SÄHKÖISESSÄ MUODOSSA OLEVIEN KIELIAINEISTOJEN TUTKIMUKSESSA KÄYTETTÄVIÄ TYÖKALUJA


  1. Skriptejä, joita voidaan käyttää Raamatunkäännösinstituutilta saatujen aineistojen rakenteen tutkimuksessa  2. Helsingin yliopiston tietokonekorpuspalvelimessa olevien aineistojen tutkimusta varten on olluy käytettävissä työkaluja, joista merkittävä osa on valmistettu Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen laitoksella. Monet näistä työkaluista (suomen, ruotsin, englannin ja suahilin automaattiset morfologiset analysoijat, ja suomen ja englannin syntaksin analysoijat) ovat käytössä myös CSC:n laitteilla, missä korpukset sijaitsevat. UNIX-käyttöjärjestelmä itsessään sisältää työkaluja, joita voidaan käyttää kielentutkimuksessa.  3. More information on the Helsingin yliopiston tietokonekorpuspalvelimessa käytössä olevattyökaluja

Information on the new location of the UHLCS and tools available at the CSC

© P.S., July 2003, June 2007; Last modified: Thu Nov 27 12:27:27 EET 2008