SALETEK: Uttalelse
Uttalelse

Språkteknologi er bruk av datateknologi for behandling av naturlige språk. Eksempler på språkteknologiske anvendelser er maskinoversettelse, korrekturlesning, informasjonssöking og informasjonsteknologiske hjelpemidler for funksjonshemmede. Taleteknologi er et eget felt innen språkteknologien, og omfatter applikasjoner som talegjenkjenning og talesyntese. Taleteknologien forutsetter spesialiserte teknikker for behandling av akustiske signaler.

Projektet "Nätverk för samisk lexikografi och språkteknologi, SALETEK" är finansierad av Nordisk Forskerutdanningsakademi.

Målet med nätverket har varit att skapa ett forum för utbyte av erfarenheter och behov inom fälten lexikografi och språkteknologi, och att sträva efter att skapa gemensamma standarder för olika lexikografiska och språkteknologiska projekt.

Vi som er samlet til Saletek-seminaret i Guovdageaidnu 14. og 15. januar 2005 vil gi fölgende uttalelse:

 1. Vi önsker å utvikle og styrke samarbeidet innen språkbruk, språkutvikling, språkforskning, språkrökt og språkteknologi.

 2. Vi vil medvirke til at det fins:
  • tilgjengelig språklige materialer, moduler, programmer, korpuser, språkteknologiske produkter og relevant informasjon om organisasjoner, prosjekter, forskere og andre som er interessert i og produserer slikt materiale;
  • innsamlet kontaktinformasjon for språkforskere og språkutviklere som gjör det lettere for disse å knytte kontakter og finne fram til eksisterende materiale;
  • en omfattande dokumentering av samiske språkressurser og aktörer for å kunne utvikle samisk språk i felleskap.

 3. Medlemmer av Saletek-seminaret og Samisk språknemnd vil levere kontakt- og referanseinformasjon om fölgende typer aktörer og ressurser:
  • produkter
  • korpuser og andre språklige materialer
  • språkteknologiske forskningsprotyper og programmer
  • firmaer
  • organisasjoner
  • prosjekter
  • forskere og andre interessenter og produsenter av slikt materiale.

Vi samler dette kontakt- og informasjonsmaterialet i den finske dokumenteringssentralen i samarbeid med Samisk språknemnd som koordinator og samordner. Dermed vil alle nåvärende ressurser ved denne sentralen foreligge frigitt for allmenn bruk.

Bilaga: Seminariedeltagare vid seminariet i Guovdageaidnu 14-15 januari 2005.

Guovdageaidnu den 15 januari 2005

......................................
Per Stefan Labba
Leder Samisk språknaemnd
  ......................................
Kimmo Koskenniemi
SALETEK-projektet
Till hemsidan Till början av sidan Uppdaterad: Friday, 06-Oct-2006 08:14:45 EEST
E-post till sidans uppehållare