SALETEK :   Seminarium januari 2005


  Tid och plats

Mötets tema:

Saletek-nätverkets framtid och samarbetet mellan samiska institutioner i arbetet med lexikografi och språkteknologi

  Programmet

Fredag ~ 14 januari 2005

09.00 - 09.15 Öppning av seminariet
09.15 - 10.15 Utvärdering av SALETEK-nätverket
10.15 - 10.30Paus
10.30 - 12.00 Framtiden för SALETEK - diskusjon med medlemmar av Samisk språknämnd
12.00 - 13.00 Framtiden för SALETEK - politikernas syn på och ett politiskt uttalande om nyttan av samarbete mellan lexikografer och språkteknologer
13.00 - 14.00Lunch
14.00 - 15.30Föreläsning: Leksikografisk teori og metode
Grupparbete / diskussion
Ruth Vatvedt Fjeld
Professor ved Seksjon for leksikografi og målføregransking
Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap
Universitetet i Oslo
15.30 - 15.45Paus
15.45 - 16.00 FiLT och samiska - Finland - Language Technology (finska NorDokNet)
Dokumentation av samiska språkresurser och samisk språkteknologi
Kimmo Koskenniemi
Helsingfors universitet
19.00 - Festdiné i Villmarkssenter

Lördag ~ 15 januari 2005

09.00 - 09.30 Grupparbetets resultater
09.30 - 10.15 Sametingets korrekturprogram
Sjur Moshagen
10.15 - 10.45 Projektpresentation
Børre Gaup: Skuvlalinux og terminologiarbeid
10.45 - 11.00 Paus
11.00 - 11.30 Diskussion om uttalandet om det framtida samarbetet
11.30 - 12.30 Resurser för samiska språk
- Lexikaliska resurser
- Textresurser
Grupparbete om att konkretisera samarbetet i nätverket
12.30 - 13.00 Grupparbetets resultater och diskussion
13.00 - 14.00Lunch
14.00 - 14.30 Förstaspråk och andraspråk ur ett samiskt lexikografiskt perspektiv
Trond Trosterud
Universitetet i Tromsø
14.30 - 15.00 Att använda FiLT - grupparbete
15.00 - 15.15 Paus
15.15 - 16.00 Utvärdering av Kautokeino-mötet


Mera information om samisk lexikografi och språkteknologiTill hemsidan Till bŽörjan av sidan Uppdaterad: Thursday, 28-Apr-2005 09:31:46 EEST
E-post till sidans uppehållare