SALETEK :   Seminarium juni 2004


Information om seminariet


  Tid och plats

Här ligger Jokkmokk!

Större karta finns här.

  Program

Tema:   Språkteknologi och korpusar i arbetet med att få bättre ordböcker

Söndag ~ 13 juni 2004

9.30 - 9.45
Öppning av seminaret, presentationer
9.45 - 10.00
Rimma Kuruch: Arbete med kildinsamiska
10.00 - 10.45
Trond Trosterud: Samisk språkteknologi som referensgrammatik
10.45 - 11.00
Paus
11.00 - 11.30
Diskussion om språkteknologi
11.30 - 12.00
Lars Borin: Vad är en korpus och vad kan man använda den till
12.00 - 13.00
Lunch
13.00 - 13.30
Lars Nygård: Om handtvärket att bygga en korpus: hur vi gjorde på Tekstlaboratoriet i Oslo, och vad man brukar göra
13.30 - 14.00
Saara Huhmarniemi: Samiskkorpusen i projektet Samisk språkteknologi
14.00 - 14.15
Paus
14.15 - 14.45
Kimmo Koskenniemi: Rettighetsfrågor (Copyrightägare, kompilator, datorcentral, användare, olika typar avtal mellan dessa grupper)
14.45 - 15.00
Oppsummering av dagen
15.00 - 17.00
Besök på Ájtte museum
19.00 -
Festmiddag

Måndag ~ 14 juni 2004

9.00 - 10.15
Om att arbeta med text
Eino Koponen och
Mikko Lounela:
Automatisk konvertering av ortografin i Nielsens ordbok till ortografin av modernt nordsamiskt skriftspråk
Risten Turi: Sametingets termbas som korpus
Sjur N. Moshagen: Sametingets termbas som sökbar elektronisk ordbok
10.15 - 10.30
Paus
10.30 - 11.30
Strategisk diskussion om sätt att organisera arbetet med språkteknologisk och lexikografisk i tiden framöver
11.30 - 12.30
Lunch
12.30 - 14.00
Grupparbeten
 1. Korpusformat: XML, TEI, CES og tagging (lingvistisk annotation)
 2. Vad skall vi göra för att få korpusar tillgängliga?
 3. Standardiserade böjningskoder för samiska?
14.00 - 14.30
Diskussioner
 1. Praktiskt korpusarbete
  1. Hur laga rutiner för att utvidga och uppdatera olika typer existerande korpusar, och hur arbeta med dom?
  2. Verktyg: vilka verktyg behöver vi och hur får vi tag på dom?
 2. Hur integrera språkteknologi, lexikografi och korpusar
  1. Hur kan språkteknologi och korpusar ge oss bättre ordböcker?
  2. Hur kan språkteknologi ge oss bättre korpusar?
  3. Hur kan korpusar ge oss bättre språkteknologi?
14.30 - 14.45
Paus
14.45 - 15.30
Diskussionen fortsätter
15.30 - 16.15
Oppsummering av seminaret och planering av nästa möte
Mera information om samisk lexikografi och språkteknologi