Information om samisk lexikografi och språkteknologi

Deltagarnas projekter

Henning Bergenholtz,
Sven Tarp

(eds.)
Manual of Specialised Lexicography. The Preparation of Specialised Dictionaries. Amsterdam: Benjamins 1995. (= Benjamins Translation Library 12).
Maria Gronostaj

Avhandling:
"Integrerad valensbeskrivning. Mot ett formaliserat verbvalenslexikon". Göteborg, Institutionen för svenska språket. 1996.

Mera på hemsidan
Abstrakt:
The aim of the thesis is to propose a metalanguage capable of describing lexico-syntactic properties of verbs. It adheres to the theoretical framework of valency theory. The metalanguage is formulated for lexicological purposes in the first place, but its relevance for applications within modern lexicography, grammar and computer-aided natural language processing is presupposed. The primary purpose for the metalanguage is the formalization of aspects of lexical meaning by means of valency frames that account for the disposition of verbs to determine semantic and syntactic valency structures they can enter.
Klaas Ruppel,
Eino Koponen,
Kirsti Aapala

Forskningscentralen för de inhemska språken, Finland
ÁLGU Sámegielaid sániid álgovuolgga
Samiska ords ursprung
Saamelaiskielten sanojen alkuperä
Trond Trosterud
Institutt for språkvitskap,
Det humanistiske fakultet,
Universitetet i Tromsø

Språk- och kulturdatabank

Helsingfors universitet,
Umeå universitet;
namnlistan
Hemsidan: http://www-db.helsinki.fi/saami/
Genvägar till olika språk:
Sametinget i Finland Projekt i Sametinget i Finland: leksikografi och grundande av ordboksdatabas:

Material från Saletek-möten

Augusti 2003, Helsingfors Sammandrag, oppsummering
December 2003, Enare Program och presentationerna
Juni 2004, Jokkmokk Program och presentationerna

LenkarTill hemsidan Till bŽörjan av sidan Uppdaterad: Friday, 28-Jan-2005 19:24:36 EET
E-post till sidans uppehållare